Lehet-e kötelező a munkaszerződés módosítása?

Egy öltönyös ember egy szerződésre mutat.

Főszabály szerint sem a munkavállaló, sem a munkáltató nem kötelezhető arra, hogy a munkaszerződést kizárólag a másik fél akaratának megfelelően módosítsa. Érdemes azonban tisztában lenni azokkal az esetekkel, amikor a munkáltató köteles ajánlatot tenni a munkavállalónak a munkaszerződés módosítására.

Amennyiben a munkavállaló meghatározott okoknál fogva tartósan fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, ismételt munkába állását követően a munkáltató köteles a munkaszerződésben meghatározott munkabérét korrigálni. A tartósabb távollét tartama alatt ugyanis számottevő változások következhetnek be a munkáltatónál, melyek kihatnak a dolgozók fizetésére. A munkabér ilyen kiigazításánál a hasonló munkakört betöltő munkavállalók bérében bekövetkezett átlagos éves bérfejlesztést szükséges figyelembe venni. Ennek megfelelő fejlesztést kell végrehajtania tehát a munkáltatónak a tartós távollétről visszatérő munkavállaló bérének vonatkozásában is.

A fentieknél specifikusabb és érzékenyebb kérdés a munkakör módosítása abban az esetben, amennyiben a várandós munkavállaló a gyermeke egyéves koráig orvosi vélemény alapján nem foglalkoztatható korábbi munkakörében. Ilyen körülmények között a munkáltató köteles a munkavállalónak olyan másik munkakört felajánlani, melyben egészségi állapotára tekintettel biztonságosan foglalkoztatható. Ezen kötelezettségének a gyakorlat alapján a munkáltató eleget tehet azzal is, ha a munkakör feltételeit akként módosítja, hogy a változások eredményeképpen a várandós munkavállaló továbbra is elláthatja eredeti feladatait. Látható ugyanakkor, hogy ez az eset mindenképpen orvosi szakkérdéstől függ, önmagában tehát a módosításhoz nem elegendő az a tény, hogy a várandós munkavállaló nem érzi magát alkalmasnak a korábbi munkakör ellátására vagy személyes aggályai merülnek fel azzal kapcsolatban.

A munkaviszonyban általános jelleggel fennálló együttműködési kötelezettségre tekintettel, a munkáltató által a fenti esetben felajánlott munkakör elfogadása alapos indok nélkül nem tagadható meg. Ha azonban nincs másik munkakör, mely a várandós munkavállaló egészségi állapotának megfelelne, őt a munkavégzés alól fel kell menteni, és erre az időre számára a munkaszerződés szerinti alapbérét megfizetni. A módosított munkakör nem eredményezhet visszaesést a bérben, tehát legalább a munkaszerződés szerinti alapbért új munkakör biztosítása esetén is szükséges kifizetni a munkavállaló részére.