Különleges eset – bónusz romlása eladott autó után

Egy autó szélvédője előtt egy férfi kéz egy slusszkulcsot ad egy nő kezében.

A magyar jogrendszer a gépjárművek üzemeltetésével, tulajdonjog átruházásával kapcsolatosan közismerten teret enged bizonyos anomáliáknak. Ezúttal a jármű adás-vételéhez kapcsolódó egyik lehetséges furcsaságra szeretnénk felhívni a figyelmet, ismertetve egyúttal a megelőzés lehetséges módját.

A gépjármű tulajdonjogának átruházásához tulajdonképpen csupán a felek egyező akaratára, a jármű átadására van szükség. Az egyező akaratot persze írásba kell foglalni. A jármű-nyilvántartásban történő átvezetés nem a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges, de ettől még kötelező az ügylet bejelentése a lakóhely szerinti okmányirodában. A határidőben történő bejelentés – számos egyéb októl eltekintve – azért is fontos, mert ez az időpont lesz meghatározó a járműre addig fennállt kötelező felelősség-biztosítás megszűnése, pontosabban az addigi biztosító kockázatviselésének megszűnése szempontjából. A törvény értelmében a korábbi biztosítót a gépjármű tulajdonjogát érintő változásnak – ideértve a régi tulajdonos (átruházó) külön jogszabályban meghatározott, tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettsége teljesítésének időpontját is – járműnyilvántartásba történő bejegyzéséről, a kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti, amely értesítést a biztosító a feladatai ellátása során figyelembe veszi. Tehát a biztosító hivatalos úton értesül arról, hogy mikori keltezésű az adásvételi szerződés a felek között.

A törvény azt is rögzíti, hogy a szerződés érdekmúlással történő megszűnése esetén a biztosító kockázatviselése a tulajdonjognak a járműnyilvántartásba bejegyzett időpontjában szűnik meg.

De mi a helyzet akkor, ha az új tulajdonos még aznap balesetet okoz a járművel, kinek kell a kárért helytállni? A jármű nyilvántartás naptári nap szintjén tudja kezelni a tulajdonosváltozást, noha az sohasem éjfélkor következik be. Az eladó biztosítója addig (a napig) köteles helytállni, ameddig még az eladó a kocsi tulajdonosa. A konkrét példánál maradva a gyakorlatban ténylegesen előfordul, hogy az eladás napján okozott kárért még az eladó biztosítója áll helyt, és ezért az eladó bónusza fog romlani, bár a balesethez semmi köze, a baleset idején a kocsinak már nem tulajdonosa, sem üzembentartója.

Aki így jár, két dolgot tehet. Egyfelől reklamálhat a helytállás miatt a (volt) biztosítójánál, másrészt természetesen követelheti a bónusz romlás miatt őt ért vagyoni hátrányt az új tulajdonostól, pontosabban az új üzembentartótól. A vita és pereskedés helyett a megelőzéshez elegendő, ha az adásvételi szerződésből kitűnik, hogy a jármű átadására már annak megkötését követő napon került sor. Ebben az esetben ugyanis ha történik is baleset az átadás után, akkor is előző nappal fog megszűnni a biztosító helytállási kötelezettsége.