A törvény éber őrei – avagy a helyszíni bírság

Egy nő ül az autóban, miközben egy rendőr éppen megbírságolja.

Sokunkban felmerülhet, hogy kik is azok a személyek, akik jogosultak helyszíni bírság kiszabására. Van olyan egyenruhás, akiről egyértelműen tudjuk, hogy ezt megteheti - ilyen például a rendőr - de sokan vannak olyanok, akikről hallottuk ugyan, hogy jogosultak ezen büntetés alkalmazására, ám mégsem hisszük, vagy legalábbis kétkedve fogadjuk ezt. Nézzük most át, kiket is nevesít a törvény? Kik azok, akik szabálysértés elkövetése esetén alkalmazhatják velünk szemben ezt a szankciót?

A szabálysértési törvény egyértelműen rögzíti, hogy a törvényben meghatározott feltételek esetén a rendőrség bármely szabálysértés miatt szabhat ki helyszíni bírságot. Sőt, azok miatt a szabálysértések miatt, melyek elzárással is büntethetők – ilyen például az alacsony értékre elkövetett lopás – főszabály szerint csak a rendőrség jogosult ezt a szankciót alkalmazni.

Rajtuk kívül azonban még számos más tisztséget betöltő is jogosult ezt a büntetést alkalmazni. Fontos azonban, hogy ők ezt csak akkor tehetik meg, ha a törvény kifejezetten így rendelkezik és ők azok, akik észlelik a szabálysértés elkövetését. Ilyen körülmények között

  • a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghatározott – adott feladat- és hatáskörrel rendelkező – szerve,
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
  • a közlekedési hatóság ellenőre,
  • a közterület-felügyelő,
  • a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
  • az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője,
  • a halászati őr, vagy épp
  • a mezőőr

is jogosult bírság kiszabására.

További feltételként határozza meg a törvény, hogy a helyszíni bírságot kiszabó személy a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő legyen.

Jó tehát, ha tudjuk, hogy a fent meghatározott tisztséget betöltők is jogosultak a meghatározott feltételek teljesülése esetén helyszíni bírságot kiszabni. Ezt a személyi kört a törvény határozza meg, így annak betartása mindenkire nézve egyaránt kötelező.