Követelhető kamatos kamat diákhitelünk után?

Egy nő diploma után talárban.

Napjainkban a felsőoktatással kapcsolatosan számtalan költség merülhet fel. A hallgatóknak számolniuk kell az esetleges tandíjjal, a lakhatási költségekkel, az utazás költségeivel a megélhetéshez kapcsolódóan felmerülő kiadásokról nem is beszélve. A fenti probléma áthidalása érdekében a tanulók sok esetben veszik igénybe a diákhitel nyújtotta lehetőségeket, ami -  bár az aktuális gondok megoldásában segítségükre lehet, azonban előfordulhat, hogy a hitelösszeg törlesztés során a felmerülő kamatok csak fokozzák a hallgatókat érintő anyagi terheket. A hasonló típusú esetekben joggal merülhet fel a kérdés: lehet-e diákhitel után kamatos kamatot felszámítani?

Bár a diákhitel igénylésére a legtöbb esetben mindössze egy hiteligénylő lap kitöltése, valamint a szükséges dokumentáció csatolása útján kerül sor, fontos azonban tudnunk, hogy a létrejövő szerződés vonatkozásában a Diákhitel Központ által alkalmazott üzletszabályzat is tartalmaz általános jellegű előírásokat.

A fent megnevezett üzletszabályzat rendelkezik többek között a hitelösszeg visszafizetésének módjáról és lehetőségeiről, illetve a hitel vonatkozásában felmerült kamatszámítás feltételeiről is.

A Diákhitel Központ által alkalmazott jelenleg hatályos Üzletszabályzat a kamatszámítás tekintetében kimondja, hogy a napi kamat összegét az alábbi képlet alapján kell kiszámítani:

 

napi kamat = aktuális tőketartozás x kamatláb / 365

Fontos rendelkezésként rögzíti azonban az adott dokumentum, hogy a tőke részét nem csak a folyósított hitelösszeg képezheti, hanem az esetlegesen tőkésített kamat is ezen kategóriába tartozhat az alábbi feltételek szerint:

A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente, december 31-ei értéknappal kerül sor, azaz a fennálló tőketartozás évente egy alkalommal – nem pedig naponta – kerül összesítésre.
A tőkésítésre kerülő kamatösszeg mértékét úgynevezett napi kamatszámítás útján állapítják meg, amelynek során a napi kamat úgy kerül kiszámításra, hogy az adott napon fennálló befizetésekkel módosított tőketartozás állományra (azaz az aktuális tőketartozásra) számítják ki az egy napra vetített kamat összegét.

A fenti előírások alapján tehát sajnálatos módon előfordulhat, hogy felvett diákhitelünk tekintetében kamatos kamat kerül felszámításra, így egy hasonló típusú szerződés aláírásakor ezen esethetőség felmerülésének lehetőségét is érdemes figyelembe vennünk.