Jogában áll hallgatni!

Egy férfi egy fekete asztalra támaszkodik.

Fenti mondattal leggyakrabban az amerikai filmekben találkozhatunk, annak ellenére, hogy a magyar jogrendszer is alkalmazza az úgynevezett Miranda-figyelmeztetés intézményét. Ez azt jelenti, hogy a szabálysértési, illetve büntetőeljárásban a kihallgatást végző személy köteles mind a gyanúsítottakat, mind a tanúkat, sértetteket tájékoztatni az eljárás során őket megillető jogokról, így kiemelten arról is, hogy bizonyos esetekben jogukban áll hallgatni, azaz megtagadni a vallomástételt.

Mind a szabálysértésekről szóló törvény, mind a büntetőeljárásról szóló törvény biztosítja a vallomás megtagadásának a lehetőségét, természetesen csak a jogszabályban meghatározott esetekben. Az eljárás alá vont személy hozzátartozója a törvény alapján megtagadhatja a vallomástételt, mely jogszabályhely azt a társadalmilag egyébként is elfogadott magatartást foglalja magában, hogy nem várható el, hogy például a feleség a férje ellen, édesanya a gyermeke ellen tanúskodjon.

Emellett természetesen az is jogszabályban foglalt jog, hogy az is megtagadhatja a vallomástételt, aki saját magát, vagy hozzátartozóját vádolná vallomása folytán szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésével. A gyanúsítottakat még ennél is nagyobb „mentesség” illeti meg, hiszen ők gyakorlatilag bármilyen kérdésben megtagadhatják a vallomástételt.

Az erre való figyelmeztetést a meghallgatások előtt a kihallgatást végző személynek szóban el kell mondania. Mindemellett a kihallgatásról készült jegyzőkönyv írásban is tartalmazza az erre vonatkozó kioktatást, amelyet a kihallgatott akár oldalanként több helyen is köteles átolvasás után aláírni, megerősítve azt, hogy a jogairól a tájékoztatást megkapta, az megértette, és tudomásul vette.

A tanúvallomás megtagadásának lehetősége azonban nem jelenti azt, hogy amennyiben valakit tanúként idéz meg a rendőrség, vagy bíróság szabálysértési, vagy büntető ügyben, és úgy gondolja, hogy ő úgyis megtagadhatja a vallomástételt, meg sem kell jelennie a hatóság előtt. Az idézés történhet írásban, vagy akár telefonon is. Ennek minden esetben az idézésben megadott  időpontban eleget kell tenni, a hatóság, bíróság előtt meg kell jelenni, hiszen a tanúzás állampolgári kötelezettség.

Leggyakrabban talán a szabálysértési ügyekben találkoznak az állampolgárok a tanúvallomás megtagadásáról szóló kioktatással. A szabálysértési eljárásban ugyanis a hatóság csak abban az esetben tud bírságot kiszabni, ha az elkövető személyére fény derült. Így amennyiben például valaki a megállás, várakozás szabályait megszegte, de nem érték tetten, csak egy fényképfelvétel igazolja a szabálysértést, a rendőrség a gépjármű üzembentartóját hívja fel vallomástételre a tekintetben, hogy ki vezette adott időpontban az autót. Az üzembentartó ekkor hivatkozhat arra, hogy nem kívánja magát vagy hozzátartozóját szabálysértés elkövetésével meggyanúsítani, és megtagadhatja a vallomástételt, mely lehetőségre a rendőrség az „adatbekérőben” fel is hívja a figyelmét.