Kórházak állami kézben – mellékhatások

Egy kórház folyosója betegágyakkal.

Több ezer dolgozót érintett a kórházak 2012. május 1-i állami kézbe kerülése. Az átvett intézmények közül a gazdasági társaságként működők most (2013. április 1-től) költségvetési intézményként működnek tovább.

Ezzel egyidejűleg az itt dolgozók munkaviszonyát illetően sok kérdés merült fel, amelyek jogszabályi megválaszolása helyzetüket alapvetően, részletesen meghatározza.Az érintett kórházi dolgozók munkavállalóként és a munka törvénykönyve rendelkezései adta keretek között tevékenykedtek. A költségvetési intézményeknél a dolgozók munkaviszonya a jövőben már nem tarható fenn. Ezért egy nemrégiben megszületett törvény értelmében valamennyi dolgozó közalkalmazotti jogviszonyba kerül.A döntés most a dolgozók kezében van. Abban az esetben, ha a munkavállaló a közalkalmazottként történő továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, megszűnik a jogviszonya, amennyiben pedig a munkavállalóval közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, megszüntetésre kerül.A folyamatot tekintve a 2013. április 1-jét követő 14 napon belül a kórházi dolgozó kap egy közalkalmazotti kinevezési okmányt, és az okmány átvételét követő 15 napon belül nyilatkozhat arról, hogy továbbfoglalkoztatásához hozzájárul vagy sem. Utóbbi esetben, tehát a továbbfoglalkoztatás visszautasítása esetén, a munkaviszonya megszűnik.A részletek között kardinális kérdés volt a korábbi munkabérek szabályozása. A kórházi dolgozók érdekeinek védelme céljából a minimum illetményük pontosan meghatározott. Egyrészt ennek összege nem lehet alacsonyabb, mint a közalkalmazottak illetménye egyébként. További garanciális szabály, hogy az alapilletmény, az illetmény-kiegészítés és a rendszeres illetménypótlékok együttes összege nem lehet kevesebb a korábbi munkáltatónál 2013. január 1-jén járó munkabérnél.Szintén lényeges kérdés volt a jogfolytonosság kérdésköre. Az elfogadott szabályok értelmében nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe a kórházi dolgozók az immáron közalkalmazotti jogviszonyban járó jutalmak, a felmentési idő és végkielégítés szempontjából sem. A jogviszonyuk ugyanis teljes jogfolytonosnak tekintendő. A szépen csengő kifejezés alatt azt kell érteni, hogy a munkavállalónak a kórháznál munkaviszonyban töltött idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő, állami fenntartású intézménynél töltötte volna el. Ezek együttes figyelembevételével kell a jogszabályban meghatározott jogosultságaikat (ezek a fent már említett közalkalmazotti jutalmak, a felmentési idő és a végkielégítés) számítani.Néhány kórház kivételével maradnak a kórházi vezetők. A vezetők közül az intézményvezetőnek (pl. a vezérigazgató), az orvosvezetőnek, az ápolási igazgatónak és a gazdasági vezetőnek a vezetői munkakörét, megbízatását nem érinti a változás, ők határozott idejű, de maximum öt éves megbízást kapnak.Kiemelkedően fontos, hogy az átadás során a kórház vezetése körültekintően, felelős módon járjon el. Ennek érdekében a vezető tisztségviselő felelőssége szigorúan szabályozott. Amennyiben az átadás során nem kellő gondossággal jár el a kórház dokumentációjának ismertetése, átadása során, vagy egyébként mulaszt valamit, az ebből eredő kár vele szemben egészen a korábbi fenntartó gazdasági társaság törlését követő egy évig érvényesíthető.