Kórházi mulasztás – kártérítési felelősség

Sajnálatos módon egyre több esetben értesülünk arról, hogy Ügyfeleinknél keletkezett sérüléseket, vagy kialakult betegségeket nem megfelelően vizsgálja ki és kezeli az adott kórház és annak dolgozói. Az ilyen helyzetben lévő páciensek általában másik intézményt keresnek fel a gyógyulás reményében, ahol szóban megerősítést kapnak a korábbi téves diagnózissal és a nem megfelelő kezeléssel kapcsolatban. Ezek alapján joggal adódik a kérdés: felelőssé tehető az orvos, aki nem látta el szakszerűen a betegét?

A kórházi mulasztás kapcsán felmerülő esetekben elsődlegesen arra szoktuk felhívni Ügyfeleink figyelmét, hogy a feltett kérdésük orvosi szakkérdés. Szaktudással rendelkező orvos tehet megállapítást arra vonatkozóan, hogy a kivizsgálásokat végző kórházat terheli-e mulasztás, melynek következtében ok – okozati összefüggésben állapotromlás következett be.

Abban az esetben tehát, ha felmerül a gyanú arra vonatkozóan, hogy egy sérülést-betegséget egy orvos nem megfelelően kezelt, mely állapotromlással vagy egyéb hátrányos következménnyel járt, jogszerűen merül fel a páciensben a kártérítési igény.

Az orvossal szemben támasztandó kártérítési igény megalapozottságához az alábbi lépések megtételére van szükség:

– A mulasztó orvosi eljárás felismerését követően azonnal írásban bejelentést tenni az intézmény vezetőségénél, akár a kórház által megjelölt betegjogi képviselőn keresztül. Ebben a bejelentésben részletesen meg kell jelölni a sérelmes eljárást, és a bekövetkezett hátrányos következményeket, egyben kérelmezni egy belső kivizsgálást.

– Amennyiben a belső kivizsgálás alapján nem kerül megállapításra az orvos mulasztó magatartása, úgy lehetőség van díjmentesen szakvéleményt beszerezni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál (ÁNTSZ): Bejelentést kell tenni az ÁNTSZ-nél a nem megfelelő orvosi beavatkozás/ellátás tényéről, a beavatkozást követő 6 hónapon belül, mely alapján az ÁNTSZ kivizsgálást folytat le az orvosi beavatkozás, ellátás, valamint a páciensnél bekövetkezett állapot kivizsgálása vonatkozásában. Az eljárás ingyenességével szemben negatív körülményként megjegyzendő, hogy az ÁNTSZ eljárása hosszú hónapokig elhúzódhat.

– Gyorsabb megoldásnak mutatkozik magán orvosszakértői vélemény beszerzése, mely a fent ismertetett eljárással szemben gyorsabb, viszont figyelemmel a magán jellegére, nem ingyenes.  Szakértő kiválasztására és megbízására a www.miszk.hukülső internetes oldalon keresztül van lehetőség a „kapcsolat” menüpontban az „igazságügyi szakértői névjegyzék” kiválasztásával. Szakértő kiválasztható szakterület alapján, valamint területi szempont alapján.

Összegzésképpen megállapítható, hogy az orvosi műhiba, kórházi mulasztás okán kártérítés érvényesítésére eredményesen kizárólag olyan szakértői vélemény beszerzését követően van lehetőség, mely megállapítja az orvosi mulasztást, a bekövetkezett sérülést, betegséget, valamint annak tényét, hogy a bekövetkezett betegség, állapotromlás az orvosi mulasztással áll okozati összefüggésben.