Ki kell fizetnem az elévült tartozást?

Egy pár papírokat nézeget gondterhelten.

Ügyfelünk felszólító levelet kapott egy követeléskezelő cégtől, amelyben egy 2011. márciusában esedékessé vált tartozás megfizetésére szólították fel. A tartozás elektronikus hírközlési szolgáltatással kapcsolatos előfizetői szerződésből eredt. Az ilyen jellegű tartozások a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján egy év alatt évülnek el. 

A dokumentumok átvizsgálása után megállapítottuk, hogy Ügyfelünkkel szemben valóban elévült követelést kíván érvényesíteni a cég, ezért levélben tájékoztattuk a követeléskezelő céget arról, hogy a követelés elévült és felszólítottuk, hogy a további jogérvényesítéstől tartózkodjon. A követeléskezelő cég válaszlevelében úgy nyilatkozott, hogy álláspontunkkal egyetért és további követelést nem tart nyilván Ügyfelünk nevén.