Kátyúkár

Egy kátyú az úton a felezővonalon.

A tél ismét meghozta eredményét, és az eddiginél is több kátyúval találkozhatunk úton-útfélen. 

Sokunknak okozott már bosszúságot, ha beletalált egy úthibába, ami sűrűn okoz anyagi kárt is gépjárművünkben, azt azonban nem mindenki tudja, hogy ebben az esetben kérhetjük a járművünkben okozott kár megtérítését. A kárigény érvényesítése sok türelmet, utánajárást és bizonyítékokat is igényel, de ha kitartóak vagyunk, jogos követelésünket kötelesek megtéríteni számunkra. Lássuk, hogyan is működik ez a gyakorlatban.Jelenleg Magyarországon mintegy 30.000 kátyú van és számuk folyamatosan nő. Ha sikerül valamelyikükkel találkoznunk, és ennek okán gépjárművünkben kár keletkezik, legelőször is "emlékezetessé kell tenni" az eset körülményeit. Bizonyítanunk kell ugyanis, hogy a kár ténylegesen ott és úgy következett be, ahogyan a bejelentésünkben szerepel. Minél teljesebb körű bizonyítással tudunk szolgálni, annál inkább megkönnyítjük helyzetünket a későbbiekben. Célszerű fényképeket készíteni az ominózus kátyúról, továbbá a járműben okozott sérülésekről is, ha mobiltelefonunkon van fényképezőgép, akár azzal is, és érdemes a balesetet észlelő tanúkat is begyűjteni, címük, telefonszámuk felírásával. Ha indokoltnak tartjuk, érdemes rendőri helyszínelőket is hívni, mert a helyszínelésről készített jegyzőkönyvet is csatolhatjuk a bejelentésünkhöz. A körülmények dokumentálásakor térjünk ki arra is, hogy volt-e kihelyezve az úthibákra figyelmeztető tábla, illetve, hogy az útviszonyoknak megfelelően közlekedtünk-e a baleset bekövetkeztekor.A kárigény bejelentését a közút kezelője részére lehet megtenni, ahol megvizsgálják a káreseményt és egy kátyúkár bejelentő lapot is kitöltenek. A közút kezelője vagy önkormányzat, vagy egy koncessziós szerződés alapján meghatározott gazdálkodó szervezet. Erről a helyszínre hívott rendőr fog tudni felvilágosítást adni. A bejelentéshez ne feledjük el csatolni a forgalmi engedélyről készített másolatot. A bejelentés megtehető személyesen, illetve elektronikus úton is. Ezt követően az illetékes igazgatóság biztosítási kárszakértője fog telefonon jelentkezni nálunk a kárfelvétel részleteiről.A kárunk megtérítéséhez szükséges bizonyítanunk a gépjárművünkben okozott kár pontos összegét is. Mindenképpen célszerű a gépjárműben okozott károk teljes körű és pontos dokumentációját elkészíteni, továbbá saját kötelező biztosítónktól is kérhetjük, hogy végezzen el részünkre egy úgynevezett szívességi kárfelmérést. Ezeken túlmenően szükséges, hogy a kár pontos összege is tanúsítható legyen, ezért a gépjármű javítási munkálatairól feltétlenül kérjünk számlát és őrizzük meg azt a procedúra befejezéséig, valamint érdemes lehet az esetlegesen kicserélt alkatrészeket is megtartani.Amennyiben sikerrel járunk, és az útkezelő hajlandó megtéríteni a kátyúba hajtás során a gépjárműben okozott kárunkat, úgy egy elismerő nyilatkozat kerül kiküldésre biztosítónknak és ezt követően a számlákkal igazolt költségeinket megtérítik számunkra. Előfordulhat azonban, hogy vitatják követelésünket, és nem hajlandók kifizetni a kárösszeget. Ebben az esetben polgári peres eljárás keretében érvényesíthetjük követelésünket, akár fizetési meghagyás kibocsátása útján, akár – az egymillió forintot meghaladó károk esetében – közvetlenül keresetlevél benyújtásával, amihez érdemes a pernyertesség elősegítése érdekében ügyvédhez, vagy munkatársainkhoz fordulni.