Karácsonyi ajándékok – visszavihetjük-e a problémás terméket?

Egy karácsonyi doboz.

Az ünnepek közeledtével lassan mindenkinek eszébe jutnak a karácsonyi ajándékokkal kapcsolatos teendők. Míg egyeseknek külön örömet okoz a személyre szabott ajándékok kiválasztása, másokat előre nyomaszt ez a kedves kötelezettség. Az azonban mindenkit érint, ha a nehezen megválasztott ajándékkal kapcsolatban valamilyen probléma merül fel, például a rendelt termék nem érkezik meg vagy netán hibás árut veszünk kézhez. Érdemes tudni, hogy ilyenkor milyen jogaink vannak ezekben a kellemetlen helyzetekben az eladóval szemben.

A Polgári Törvénykönyv ezeket az eseteket a hibás teljesítés címszó alatt rendezi. Fontos, hogy hibás teljesítésről jogilag akkor beszélhetünk, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg az elvártaknak és a hibát a vevő nem ismerte. Ez alapján tehát nem minősül hibás teljesítésnek a rosszul megválasztott méretű ruha vagy a tévesen rendelt termék – bár vannak áruházak, melyek üzletpolitikája ilyen esetekben is megengedi a termék visszavitelét és vételára levásárlását. Ezekben a helyzetekben azonban nem élhetünk a szavatossági jogainkkal. Ha viszont a termék valóban hibás, akkor az alábbiakat tehetjük:

Mivel a szavatossági jogoknál fontos a sorrend, első sorban a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérhetjük, ahelyett, hogy rögtön visszakérnénk a termék árát. Ezt megtenni, tehát a szerződéstől elállni csak akkor lehet, ha az eladó fentieknek nem tesz eleget. Ha az eladó a kijavítást vagy kicserélést megtagadja, de a hiba nem olyan jelentős, hogy elállási jogunkkal élhessünk, úgy a hibát saját költségünkre kijavíttathatjuk. Ekkor a javítási költség az, aminek megtérítését követelhetjük az eladótól. A bizonyítás érdekében minden esetben fontos a hiba jellegének és a felmerült költségeknek a dokumentálása. Különösen jó, ha ez utóbbi helyzetben javítási árajánlat vagy számla is rendelkezésre áll.

Nincs tehát például a köztudatban élő, vásárlást követő 3 napon belüli általános érvényű elállási jog, de speciálisak ebből a szempontból a távollevők között, illetve üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, tipikusan az internetes rendelések esetén. Ekkor ugyanis a termék átvételét követő 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől. Ilyenkor szintén 14 nap áll rendelkezésünkre a termék visszaküldésére, az eladónak pedig a vételár visszafizetésére. Az elállási jog gyakorlása alól azonban szűk körben kivételt is biztosít az ezt szabályozó, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, például romlandó vagy kifejezetten a fogyasztó kifejezett kérésére előállított, személyre szabott termék esetén – ilyenkor ugyanis szintén csak hibás teljesítés esetén követelhetjük vissza a termék árát.

Fenti eszközök állnak tehát rendelkezésre a termékek és szolgáltatások hibás teljesítése esetén. A teljesítés elmaradása esetén hatékony eszköz lehet a kezünkben a fogyasztói panasz, mely intézményről már korábbi cikkünkben szóltunk, az erre adott esetleges elutasító válasz esetén pedig a fogyasztóvédelemhez is fordulhatunk. Reméljük azonban, hogy erre nem lesz szükség és mindenki még időben megtalálja a szeretteinek a megfelelő és hibáktól mentes ajándékot!