Menetrend szerinti járművezetők munkaidőbeosztása

Az olyan menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművek vezetőire, akik a menetrend szerinti szolgáltatást 50 km-t meg nem haladó útszakaszon végzik, nem vonatkozik a járművezetők vezetési és pihenőidejét szabályozó 561/2006 EK rendelet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen vonalon alkalmazott járművezetők esetén ne lenne fontos a vezetési- és pihenőidők biztonságos beosztása. Ennek során az alábbi jogszabályok előírásait kell betartani:

  • közúti közlekedésről szóló törvény
  • Munka Törvénykönyve
  • amennyiben van kollektív szerződés, akkor annak előírásai

A törvény pontosan meghatározza, hogy munkaidőnek minősül a közúti személyszállítási, illetve árufuvarozási tevékenységre fordított teljes idő. Ez magában foglalja a vezetési időt, a be- és kirakodásra fordított időt, az utasok be- és kiszállásánál való segédkezéssel töltött időt, a jármű takarításával és karbantartásával töltött időt, valamint a jármű, a rakomány vagy az utasok biztonságával kapcsolatos tevékenység idejét. Továbbá a vonatkozó előírások teljesítésére fordított időt, ideértve a be- és kirakodás felügyeletét, továbbá a rendőrségi, vám-, határőrizeti és az adott szállítási tevékenységgel összefüggésben felmerülő bármely hatósági eljárás időtartamát is.

Rendelkezésre állási időnek minősül ezen túlmenően minden olyan idő, amely nem minősül munkaidőnek és pihenőidőnek, és amely során a munkavállalónak nem kell a munkahelyén tartózkodnia. De készen kell állnia a jármű vezetésének megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka elvégzésére. E feltételek együttes érvényesülése esetén rendelkezésre állási időnek minősül például a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott munkavállalónak a napi munkaidő beosztási terv alapján a járatok érkezése és indítása között várakozással eltöltött idő is.

Az 50 km távolságot meg nem haladó járathosszon menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatást végző gépjármű vezetőjének a munkabeosztását úgy kell meghatározni, hogy a vezetési szünetek (megszakítások), valamint a vezetési- és pihenő idők mértéke és aránya a gépjármű vezetőjének biztonságos vezetésre alkalmas állapotát folyamatosan biztosítsa.

Bár nem tartozik az uniós rendelet hatálya alá a tevékenység, de nagy eltéréseket nem lehet megengedni. Hiszen a Rendelet ezekben az esetekben is iránymutatásul szolgál a törvény rendelkezése alapján arra vonatkozóan, hogy milyen pihenőidőkkel tekinthetők pihentnek a vezetők. A közúti közlekedési szolgáltatást végző személyek munkával töltött idejéről a munkáltató nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást a szóban forgó időszakot követő két évig kell megőrizni. A munkáltató felelős az utazó munkavállalók munkaidejének nyilvántartásáért. A munkáltatók kötelesek kérésre átadni az utazó munkavállalóknak a ledolgozott munkaórák számáról szóló nyilvántartás egy példányát.

Ezen felül a munkáltatónak kötelező betartania a Munka Törvénykönyvének munkaidőre vonatkozó rendelkezéseit is. Ezektől a szabályoktól kollektív szerződés eltérhet.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 22 napja )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!