Hogyan ússzuk meg az igazoltatást?

Egy gyorsan haladó autó bal első oldaláról készült a kép,

Közúti forgalomban gépjárművel részt venni csak akkor lehet, ha a gépjármű rendelkezik kötelező felelősség-biztosítással, melynek meglétét a rendőrség közúti ellenőrzéskor jogosult ellenőrizni.

A kötelező biztosításra vonatkozó szabályozás szerint a biztosítási szerződés megkötését a biztosítási kötvény, vagy a biztosító által kiállított "Igazolás kötelező felelősségbiztosításról" – elnevezésű adatlap tanúsítja. A biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye (csekk), vagy a biztosító által kiállított bizonylat tanúsítja. Közúti ellenőrzésnél általában a csekk meglétét és annak érvényességi idejét vizsgálja a rendőr. Ha az üzembentartó átutalással vagy inkasszóval fizeti a biztosítási díjat, az átutalt összeg beérkezésekor, illetve a díj számláról történő leemelésekor a biztosító igazolást (fedezetigazolást) küld ügyfelének, s ezt az igazolást kell felmutatni. A biztosítás érvényes fennállását csak az eredeti okiratokkal lehet hitelt érdemlően bizonyítani, azaz amennyiben a befizetést igazoló csekknek csak a másolata van a gépjárművezetőnél, azt a rendőr nem köteles elfogadni igazolásként.Amennyiben a közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállása, vagy a mentesség a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg és azt a gépjármű vezetője nem tudja igazolni, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak, akik intézkednek a gépjármű forgalomból történő kivonása iránt.A forgalomba csak abban az esetben tudja visszahelyeztetni a gépjárművet az üzembentartó, ha igazolja, hogy érvényes kötelező biztosítással rendelkezik. További kellemetlenség, hogy a rendőrség szabálysértési eljárásban garantáltan bírságot fog kiszabni a szabálytalankodóval szemben.Mindemellett sajnos, arra is számítani kell, hogy a biztosítással nem fedezett időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetni, mely igen borsos, továbbá amennyiben biztosítás nélkül kárt okoznak a gépjárművel, az okozott kárt nincs aki megtérítse a károkozó helyett, így az okozott kár megtérítése a vezetőre hárul.Nagyon fontos tehát, hogy minden gépjárművezető tartsa magánál a befizetett csekket, a befizetést igazoló egyéb bizonylatot, vagy a biztosítójától kapott igazoló szelvényt, és minden esetben ügyeljen a biztosítási díj pontos befizetésére.