Diák vagyok!

Diplomaosztón lévő fiatalok mosolyognak felénk.

Sikeres felvételi, beiratkozás az egyetemen, vagy főiskolán:

a diákélet számtalan kötelezettséggel, ugyanakkor kedvezménnyel is jár. A kedvezményeket azonban csak érvényes diákigazolvány birtokában lehet igénybe venni.Diákigazolványra jogosult a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató. A diákigazolvány a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását, a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot, a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot igazolja.A felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás után a diákigazolványt meg kell igényelnie a hallgatónak. Nagyon fontos, hogy a diákok a felsőoktatási diákigazolványt csak elektronikus úton tudják megigényelni, a felsőoktatási intézmény tanulmányi rendszerén keresztül. Az oktatási igazolványért emellett igazgatási szolgáltatási díjat is kell fizetni, mely 1400 Ft.Az igénylést követően az oktatási igazolvány kiadásáig a felsőoktatási intézmény az igénylő kérésére kiad egy igazolást, amely igazolja az oktatási igazolványra való jogosultságot, és így lehetőséget biztosít a kedvezmények igénybevételére az igazolvány megérkezéséig is. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősül. Az igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes, így ezen időszak alatt is lehetősége van a diákoknak kedvezményes árú bérletet, vagy jegyet vásárolni.A diákigazolvány elkészülte után azt az oktatási intézmény érvényesítő matricával látja el. Az érvényesítő matrica tartalmazza, így határozza meg az igazolvány érvényességi idejét. A diák a matrica elvesztése esetén 3500 Ft-ot köteles megfizetni annak pótlásáért, amennyiben nem pótolja a matricát, sajnos az ezzel járó kedvezményekre sem lesz jogosult.