GYED extrákkal

Egy nő, a hóna alatt kisbabájával, a másikban a telefonjával, a vállán laptoptáskával az óráját nézve rohan.

Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIV törvény elfogadásával módosította a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt, és bevezette a GYED EXTRA elnevezésű ellátást. E jogszabályi változás folytán, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési támogatásra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.

Ez azt jelenti, hogy míg korábban főszabályként érvényesült, hogy egy gyermek után csak egy ellátást lehetett igénybe venni, addig a GYED EXTRA lehetővé tette, hogy amennyiben 2014. január 1. napját követően született új gyermek egy családban, a GYED-re jogosult szülőnek már nem kell lemondania a korábban megszületett gyermek után járó ellátásról, hanem a két gyermek után párhuzamosan kaphatja azt. Amennyiben a tilalom alapján 2014. január 1. napját megelőzően szüneteltette valaki az idősebb gyermeke után járó ellátást, a szüneteltetett GYED folyósítását ismételten kérheti a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Ebben az esetben a kérelem alapján a korábban született gyermek után megállapított GYED-et annak két éves koráig tovább fogják folyósítani.

Az említettek mellett további újításként jelent meg, hogy a GYED-re jogosult szülő a gyermek egy éves korának betöltését követően korlátlan időtartamban visszamehet dolgozni. Mindössze annyi kötelezettséget ír elő ezzel kapcsolatban a jogi szabályozás, hogy a szülőnek tájékoztatnia kell a munkáltatót, hogy a munkavégzés mellett a GYED-et is igénybe kívánja venni.

A fentiek alapján látható, hogy a GYED EXTRA bevezetésének célja a családok többletbevételhez juttatása. Egyrészt azáltal, hogy több gyermek vállalása esetén biztosítja a szabályozás a különböző korú gyermekek után járó ellátások párhuzamos igénybevételét, másrészt azzal, hogy lehetővé teszi a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási támogatás mellett a munkába való visszatérést a jogosult részére.