Gépjárműkár járulékos kiadása: a bérgépkocsi költsége

Több károsult szembesül azzal, hogy amíg gépjárművét a baleset következtében szervizelik, addig csak bérelt autóval tud közlekedni.

De vajon milyen alapon számolható el a bérgépkocsi költsége a károkozói felelősségbiztosítóval, milyen feltételek szükségesek ehhez?

Hasonlóan más járulékos kárigényekhez, a bérgépkocsi költsége sem jár automatikusan. Amíg az értékcsökkenés alapja szakértői kérdés, addig a bérelt gépjármű szükségességét és összegszerűségét a károsultnak kell bizonyítania, mégpedig olyan bizonyítékokkal, melyek az ő életkörülményeiből, vagy gazdasági tevékenyégéből adódnak.

Ha feltétlenül szükséges
A bérgépkocsit a biztosító abban az esetben téríti meg, amennyiben a károsult igazolni tudja, hogy annak használata elengedhetetlenül és szükségszerűen fennáll. Tehát – a teljesség igénye nélkül – vagy a munkájának ellátásához szükséges (mert pl. az ország különböző területein dolgozik, és rövid idő alatt kell megoldania a közlekedést, mely tömegközlekedéssel egyébként kivitelezhetetlen lenne), vagy valamely családtag, rokon segítéséhez szükséges (például beteg személy szállításához).

Fontos kitétel, hogy a bérgépkocsi-költség megtérítésének nem képezheti indokát az, ha a körülményekből megállapítható, hogy az autó egyébként kényelmi szempontokat szolgálna, vagy egyébként más, szívességi használattal ingyenesen megoldható lett volna – a kieső időben – a gépjármű-használat. Ugyanis, amennyiben egy családban több autó is van, és ezek használata egyébként megoldható lenne, akkor a biztosító a bérgépkocsi költségét szükségtelenül felmerült költségként fogja megítélni, és nem fogja azt kifizetni (káron szerzés tilalma).

Nem mindegy, milyen autót bérelünk, és meddig
Azon túl, hogy a károsult bizonyítja a bérgépkocsi szükségességének jogalapját, a költség összegét is meg kell határoznia, és igazolnia kell. Ez számlával, bérleti szerződéssel történhet meg, melyet szintén meg kell küldeni a biztosító részére. Fontos, hogy a biztosító a sérült gépjárműhöz hasonló kategóriájú gépjármű bérlési díját téríti, így ha valaki egy középkategóriájú autó helyett egy luxus gépjárművet bérel, akkor azzal kell számolnia, hogy a biztosító a bérleti díj teljes összegét biztosan nem fogja megtéríteni.

Kitétel továbbá az is, hogy a biztosító – a kialakult bírósági gyakorlat alapján – kizárólag az úgynevezett optimális javítási időtartamra teljesíti a kifizetést. Ez elsősorban azt jelenti, hogy amennyiben a károsult gépjárműre eső tényleges javítási időtartam objektíve egy-két nap, akkor az ezen felüli napokra eső rész (például, amíg a kocsi egy garázsban javítatlanul állt) nem követelhető megalapozottan.

A kérdés összetettsége miatt minden esetben javasoljuk a károsultaknak, hogy amennyiben bérgépkocsit vennének igénybe, annak feltételeit a biztosítóval feltétlenül egyeztessék előre. Így nagyobb eséllyel kerülhetőek el az ebből eredő jogviták is.