Fizetési meghagyást kapott? Ezeket a lehetőségeket mérlegelje!

Egy fiatal nő az íróasztalánál, fejét fogva olvassa a fizetési meghagyását.

Az egymillió forintot meg nem haladó követelések fő szabály szerint először fizetési meghagyás útján érvényesítendők Magyarországon. Származzék a követelés akár közmű tartozásból, akár távközlési szolgáltatóval szembeni díjhátralékból, akár banki kölcsönszerződésből vagy magánszemély felé fennálló adósságból. Ma már a kisebb követeléseket is egyre inkább behajtják az adósokon. Milyen lehetőségei vannak az adósnak abban az esetben, ha közjegyzői fizetési meghagyást kézbesített a postás?

Az adós természetesen vitathatja a követelést és akkor a bírósági perben bizonyíthatnak a felek. Ezzel szemben azt is választhatja, hogy nem reagál a felhívásra, mely esetben belenyugszik a követelésbe. Ebben az esetben azután kisvártatva a végrehajtó jelentkezik az eljárási díjakkal jócskán megemelt tartozásért.

Van azonban még két további törvényi lehetőség, amivel élhetnek az adósok. Az egyik a fizetésre halasztás iránti, a másik a részletfizetési kérelem.  Mindkettőben közös, hogy ezeket is viszonylag rövid, 15 napos határidőn belül lehet benyújtani a közjegyzőnél, meg kell őket indokolni és ezen kérelmek díja a követelt tőkeösszeg 1%-a. Sokan felvethetik a kérdést, hogy mégis mi ebben az adósok számára előnyös?

A fizetésre halasztás iránti kérelemmel elérheti az adós, hogy a teljesítésre egy későbbi, olyan ésszerű és belátható időpontban kerüljön sor, amikor a tartozás megfizetését már vállalni tudja. A részletfizetési kérelem pedig értelemszerűen az adósság átütemezése, részletekben való teljesítésének a lehetőségét jelenti, akár a hitelező akarata ellenére is.

Mindez azért lehet előnyös az adósnak, mert így akkor is halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kaphat, ha ehhez a hitelező korábban nem járult hozzá, másrészt nem indulhat még meg a végrehajtás, aminek a költsége gyakran aránytalan a követeléshez képest. A fizetési meghagyás díját és a jogi képviselet díját természetesen ebben az esetben sem lehet megspórolni, és a KHR rendszerbe (BAR lista) való bekerülés alól sem mentesít a kérelemnek helyt adó közjegyzői végzés.

Mégis, sok esetben életmentőnek bizonyulhat egy-egy adósság felaprózása vagy némi fizetési haladék biztosítása, ezért érdemes ezt a lehetőséget is számon tartani.