Együttműködés a PSZÁF és az NFH között

Sok ember megy az utcán, szorosan egymás mellett.

Együttműködésről állapodott meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 

Az együttműködés általános része szerint:

  • vállalják a másik fél feladatai teljesítésének elősegítését,
  • vállalják a másik fél hatáskörébe tartozó ügyek soron kívül történő eljuttatását a másik részére,
  • egymás hatás- és feladatkörét érintő vizsgálatokat, eljárásokat, közérdekű kereseteket a párhuzamosság elkerülése érdekében egymás kölcsönös tájékoztatása után indítják el,
  • együttműködnek a pénzügyi tájékoztatók, szakmai kiadványok előkészítésében,
  • figyelemmel kísérik és elősegítik a pénzügyi piac szereplőinek a fogyasztók tájékoztatását szolgáló tevékenységét, valamint a civil szervezetek e szakmai területeken való működését is.

Létezik ezen kívül egy speciális megállapodás is, melynek a PSZÁF és az NFH mellett a Gazdasági Versenyhivatal is részese. A hatóságok ezen megállapodás alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében működnek együtt egymással. Ez az együttműködés azt jelenti, hogy a hatóságok kölcsönösen megismerik egymás jogalkalmazási gyakorlatát, egységesen alkalmazzák az anyagi és eljárásjogi szabályokat, kerülik a hatásköri összeütközéseket, és az esetleges hatásköri vitákat.A megállapodásnak azért van jelentősége, mert a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a gazdasági versenyt érdemben nem érintő ügyekben az NFH és a PSZÁF is eljár: az NFH általános hatáskörrel, a PSZÁF pedig a pénzügyi szervezetek vonatkozásában. A GVH intézkedik a gazdasági versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, kivéve, ha a jogsértés kizárólag címkén, használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben jelenik meg, illetve egyes speciális, külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények megsértésével valósul meg.