Egyéni vállalkozó? Akkor az alábbi cikk Önnek szól!

A koronavírus elleni védekezés jegyében a Kormány 2020. április 17. napján rendeletet alkotott a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosításáról. A rendelet az egyéni vállalkozók tevékenységének szüneteltetését, vagy a szüneteltetett tevékenység folytatását érinti, és eltérő szabályokat fogalmaz meg az egyébként alkalmazandó egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvényben foglaltakhoz képest.

A hivatkozott 131/2020. (IV.17.) Korm. rendelet 2020. április 18. napjától hatályos, és lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni vállalkozók a rendelet hatálybalépését követő 15. napig, tehát legkésőbb 2020. május 3. napjáig jelentsék be a tevékenységük szünetelése iránti korábbi bejelentésük visszavonását, vagy a szüneteltetett tevékenységük folytatását. Nézzük a részletszabályokat!

A rendelet értelmében 2020. május 03. napjáig az az egyéni vállalkozó jelentheti be a szünetelés iránti bejelentés visszavonását, vagy a szüneteltetett tevékenység folytatását, aki 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentett be a tevékenységének szünetelését.

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy az egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szünetelteti. A veszélyhelyzetre tekintettel megalkotott jogszabály azonban kimondja, hogy 2020. március 11. és 15. napja közötti szünetelés bejelentés esetén az egyéni vállalkozó a minimum egy hónapos szünetelési időtartamtól eltérően, egy hónapnál rövidebb ideig is szüneteltetheti a tevékenységét.  A kormányrendelet alapján a 2020. március 30. napját követően bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére sem kell alkalmazni a minimális egy hónapos időtartamot!

Ha jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, a nyilvántartást vezető szerv a szünetelés kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a nyilvántartásból, hogy az ne legyen megismerhető, aminek értelmében úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

A tevékenység szünetelésére irányuló bejelentés és a nyilvántartást vezető szervnek a bejelentés visszavonása miatt szükséges, a szünetelés kezdő időpontjára vonatkozó adattörlése közötti időtartam (a szünetelés időtartama) a hatósági jogviszony alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó határidőbe nem számít bele. Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.