Döntött az AB az objektív felelősség kérdésében

Egy férfi épp beköti magát az autójában a biztonsági övvel.

A közlekedési területen az "új rend" program keretében bevezetésre kerülő objektív felelősség fennállása óta heves vitákat eredményezett.

Mint korábbi cikkünkben már említettük, az objektív felelősség lényege, hogy bizonyos szabályszegések esetén a gépjármű üzembentartója felelősségre vonható, függetlenül attól, hogy a gépjárművet ő vezette vagy sem.A szabályozás kétoldalú, bár kimutatható előnyökkel is járt a bevezetése, szigorúsága azonban számos esetben méltánytalan helyzetet teremtett. A gyakorlatilag hatályba lépése óta alkotmányellenesnek vélt rendelkezések kérdésben 2009. május 26. napján az Alkotmánybíróság (Ab) is állást foglalt.A terjedelmes határozat több előremutató, érdemi megállapítást tett. A teljes határozatot, és következményeit a későbbiekben fogjuk ismertetni, most az eltörölt szabályokról tájékoztatjuk olvasóinkat.Az objektív felelősség alól két esetben mentesülhet az üzembentartó. Amennyiben a gépjármű jogellenesen került ki a birtokából, vagy ha a törvénynek megfelelő tartalmú használati szerződés alapján másvalaki használja azt. Használati szerződés alapján korábban nem feltétlenül szabadult meg az üzembentartó a felelősségtől, mivel ha a szerződés szerinti használótól nem lehetett behajtani, akkor az üzembentartó mégis köteles volt az akár 300.000 Ft összegű bírságot megfizetni. Az Ab ezt a rendelkezést alkotmányellenesnek találta, és a kihirdetés napjától fogva megsemmisítette. Eszerint a jövőben használati szerződés esetében nem lehet az üzembentartóhoz visszanyúlva kiszabni a közigazgatási bírságokat. Ha az üzembentartó a hatóság adatkérő űrlapját, vagy a határozatot készhez kapja, a használati szerződés benyújtásával mentesül a felelősség alól.A korábbi szabályozás szerint a használati szerződést 8 munkanapon belül el kellett juttatni a hatósághoz, ha ezt az üzembentartó elmulasztotta, később már nem tudta mentesíteni magát. Az Ab szerint a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, hogy az üzembentartó utólag igazolhatja, hogy a cselekményért nem felelős. Az Ab felhívta a jogalkotót, hogy a jövőben döntse el, hogy az általános közigazgatási eljárási szabályokat alkalmazza, vagy egyedi szabályozást alkot. A szakasz megsemmisítésével jelenleg az általános közigazgatási szabályokat kell alkalmazni, azaz a hatóság köteles a határozat kiszabása előtt tisztázni a vezető személy kilétét, és csak ezután szabhatja ki a bírságot. Sajnos ezzel együtt eltörlésre került az a lehetőség is, hogy a használati szerződés miatt a szerződéskötést megelőző időszakra is mentesüljön az üzembentartó, ha a használó már régebb óta használja ténylegesen a gépkocsit.