Behajtási felszólítás esetén mit tehetünk?

Öt papírpénzen egy bírói kalapács.

Szinte mindenki esett már késedelembe önhibájából vagy azon kívül valamilyen közműszámla vagy parkolási díj kiegyenlítésével. Ebből csak akkor adódik komolyabb probléma, ha a tartozás időben elhúzódik vagy tetemesen felhalmozódik. 

Ilyenkor a szolgáltató jogi lépést kezdeményez, a követelés nagyságától függően fizetési meghagyás vagy per formájában. A szolgáltatói követelés jogszerűségét és összegét megállapító közjegyzői vagy bírósági döntést követően – legalábbis, ha továbbra sem fizetjük meg a tartozást – a szolgáltatónak végrehajtási eljárást kell kezdeményeznie ahhoz, hogy a követelését érvényesíthesse velünk szemben. Márpedig egyes tartozás típusok esetén erre viszonylag rövid határidő áll a szolgáltató rendelkezésére. Ha ugyanis ezen törvényi határidőn belül nem kezdeményezi a végrehajtási eljárást velünk szemben, akkor a végrehajtási jog elévül. A parkolási díj és pótdíj tartozás esetén egy éven belül van csak helye eljárás indításának, és ha megszületett a marasztaló döntés, annak napjától számítottan szintén egy éven belül kell végrehajtást kérni. Ugyanez a helyzet a távközlési (telefon, internet stb.) szolgáltatásból eredő tartozás esetén is. A gázszolgáltatással kapcsolatosan két év az elévülés törvényi határideje.

Az elévülés beállta azt jelenti, hogy a szolgáltató elkésett, és az adóssal szemben az eredeti követelés behajtása érdekében már nem léphet fel törvényes keretek között, illetve nem léphetne fel. A gyakorlatban ugyanis azt tapasztalni, hogy a szolgáltatók az elévült követeléseiket is igyekeznek végrehajtás útján érvényesíteni. Mindezt tehetik azért, mert egyfelől a legtöbben sajnos nincsenek tisztában a fenti határidőkkel, nem is tudják, hogy elévülési kifogással élhetnének. Másfelől a végrehajtási eljárásban sem a bíróság, sem a végrehajtónak nem kell saját magától észlelnie vagy vizsgálnia a követelés elévültségét, arra mindig az adósnak kell felhívnia a figyelmet. Az elévülésre, ha észleljük, jobb minél előbb hivatkozni a velünk szemben indított eljárásban. Amennyiben ugyanis már csak bírósági végrehajtó előtt tesszük ezt, akkor „csak” a követeléstől tudunk megszabadulni, de az addigi eljárási költségek nagy részétől sajnos nem. Egy hétköznapi, egyszeri parkolási díj meg nem fizetéséből indult eljárásban, még ha csak a végrehajtás során kapunk is észbe az elévülést illetően, akkor is legalább húszezer forintot tudunk lefaragni a végösszegből. Ha még a végrehajtás előtt kifogással élünk, akár dupla ennyit is spórolhatunk.

Felvetődik a kérdés, mi van akkor, ha a követelés teljes megfizetését követően vettük észre, hogy elévült követelést hajtottak be rajtunk? Sajnos ebben az esetben már nem tehetünk semmit, emiatt nem támaszthatunk viszontkövetelést a szolgáltatóval szemben. A szolgáltatók tartozásainak behajtásával megbízott szervezetek természetesen tökéletesen tisztában vannak a határidőkkel, de kommunikációjuk során erről természetesen szót sem ejtenek, sőt, arra is akadt példa, hogy az elévülés lehetőségét is letagadták az ügyfél előtt. Érdemes és kifizetődő lehet tehát a határidőkre figyelnünk, ha pedig bizonytalanok vagyunk az elévülést illetően, kérjünk felvilágosítást fogyasztóvédelmi szervezettől vagy jogi képviselőtől.