Az új Ptk. hatályba lépésének várható időpontja

Egy bíró állát fogva áll, egy asztal előtt, amin egy törvénykönyv és egy bírói kalapács van.

2010. májusi hírlevelünkben beszámoltunk olvasóinknak, hogy öt nappal az új Ptk. hatálybalépése előtt utólagos normakontroll keretében megsemmisítette az Alkotmánybíróság a hatályba lépésének időpontját megállapító jogszabályt (Ptké.).

Az új Ptk. első két fejezete eredetileg 2010. május 1-jén, a teljes törvénykönyv pedig 2011. januárjában lépett volna hatályba. Az Alkotmánybíróság 2010. április 26-án a megsemmisítés mellett döntött, mert határozata szerint egyrészt a hatálybaléptetésről szóló törvény nem biztosít elég időt a hatályba léptetéshez, (megismerhető-e a megadott idő alatt a törvény – a szakma és az állampolgárok számára is), másrészt a részenkénti hatályba lépés nem lenne alkotmányos.A megsemmisítéssel egyidejűleg az új Ptk. hatályba lépésének időpontja bizonytalan maradt. Az Alkotmánybíróság nem hozhat új rendelkezéseket, csak a már meglévő jogszabályok megsemmisítéséről dönthet. Ezt követően a jogalkotó feladata gondoskodni a továbbiakról.Először annyit lehetett tudni, hogy ebben az évben biztosan nem lép hatályba az új Polgári törvénykönyv.Már a kódex előkészítését is heves viták kísérték, mert az igazságügyi tárca 2007-ben a Vékás Lajos professzor által irányított kodifikációs bizottságtól magához vonta az előkészítés folyamatát, majd az eredeti tervezethez képest számos olyan módosítást hajtottak végre, amelyet a szakma egy része nem tartott elfogadhatónak.A polgári törvénykönyv előkészítő munkáját most a Vékás Lajos vezette szerkesztőbizottság folytathatja. 2010. július 15-én tartotta meg alakuló ülését a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban az új Polgári Törvénykönyv előkészítését végző két szakértői bizottság, a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság és a Polgári Jogi Operatív Szakmai Bizottság. Utóbbi feladata az elvi kérdések kidolgozása, szövegtervezetek indokolással együtt történő előkészítése. A Szerkesztőbizottság feladata az elvi kérdésekben történő állásfoglalás és az Operatív Szakmai Bizottság által előterjesztett javaslatok elfogadása, valamint azok összhangjának biztosítása.A szakértői bizottság olyan ütemben készíti elő indokolással együtt az új Ptk.-t, hogy azt a 2011-es őszi parlamenti ülésen el is lehessen fogadni. A tervezet várhatóan 2011 őszén kerülhet a parlament elé, és azt az ülésszak végéig el is fogadhatják. Az új Polgári törvénykönyv 2013. január 1-jétől egységesen lépne hatályba.Így valamivel több, mint egy év állhat majd rendelkezésre ahhoz, hogy az új szabályok alkalmazására a szakma felkészülhessen, és az állampolgárok is megismerhessék.Dr. Fésü Gizella