Az Egészségbiztosítási Felügyelet végnapjai

Az orvos kezet fog egy beteg nővel, akinek branül van a kezében.

Sajtóértesülések alapján, a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2010. július 22. napján fogadta el azt a törvényt, mely lényegében az Egészségbiztosítási Felügyelet megszűntetését is jelenti.

Ezzel egy olyan, szakmailag független felügyeleti szerv szűnik meg, melynek 2007 óta nagy szerepe volt a betegek jogainak érvényesítésében, valamint az átláthatóbb, ellenőrizhetőbb egészségügyi ellátás biztosításában.Az Egészségbiztosítási Felügyelet 2007. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét – többek között – azzal a céllal, hogy az egészségügyi ellátás átláthatóságát biztosítsa, és egyfajta szakmai, felügyeleti kontrollt is jelentsen a kórházak vonatkozásában.Főbb feladatai közé tartoztak az orvosi műhibával kapcsolatos panaszeljárások lefolytatása, melyek alapjaiban könnyítették meg a betegek jogainak érvényesítését. E feladat keretein belül a Felügyelet a jogosult – kérelemre – közigazgatási eljárás folytatott le. Az eljárásban a beteg ügyfélként jelent meg, melynek azért volt nagy jelentősége, mivel ügyfélként joga volt az iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, tárgyaláson részt venni, egyben nyilatkozatokat tenni. És itt jelent meg a szakértői vélemény beszerzése is. Ugyanis, ha az eljárás során felmerült adatok indokolták, akkor a Felügyelet orvos szakmai kérdésekben igazságügyi orvosszakértőt is bevonhatott a vizsgálatba, melynek a költségét (az állam) viselte, még akkor is, ha az eljárás lezárultával orvosi műhiba nem volt megállapítható. A Felügyelet, ha megállapította az orvos-szakmai szabályok megsértését, akkor az intézményre pénzbírságot szabott ki, és határozatát nyilvánosságra hozta a honlapon. A gyakorlati tapasztalat azt mutatta, hogy a megalapozott igénnyel fellépő betegek kártérítési igényérvényesítését a Felügyelet munkája erősen segítette.Fontos új információ a panaszeljárásokkal kapcsolatosan az, hogy 2010. augusztus 18. napjától már sem személyesen, sem pedig írásban nem kezdeményezhető panaszeljárás a Felügyelet előtt. A Felügyelet tájékoztatása alapján, amennyiben panaszeljárást szeretne valaki kezdeményezni, azt a http://ebf.hu/index.php?m=3.16külső, új ablakban nyíliklinken megjelölt intézményeknél kell megtenni. Azonban a folyamatban lévő eljárások 2010. szeptember 15. napját követően áttételre kerülnek a kórház, vagy egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes ÁNTSZ Regionális Igazgatóságához.A Felügyelet további feladata közé tartozott a várólisták nyilvánosságra hozatala, melyet a honlapon bárki számára elérhetővé tett. Ezeken felül a Felügyelet másodfokú hatáskörébe tartozott többek között a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadása tárgyában benyújtott fellebbezési kérelmek, vagy akülföldi gyógykezelések társadalombiztosítási támogatására vonatkozó, egészségbiztosító által hozott határozat ellen benyújtott kérelmek elbírálása is. Ezeket a feladatokat szintén 2010. szeptember 15. napjától immáron az OEP fogja ellátni, így a fellebbezéseket is az illetékes OEP-hez kell benyújtani.Az Egészségbiztosítási Felügyelet megszűntetésére a törvény indokolása szerit a bürokrácia és a költségek csökkentése miatt volt elsődlegesen szükség, így a jogalkotó elmondása szerint a feladatok átcsoportosításával kívánja ellátatni a Felügyelet feladatait. A kérdés azonban az, hogy a jövőben ugyanazzal a hatékonysággal fognak-e az illetékes szervek dolgozni, mint azt korábban a Felügyelet tette? Bízunk benne, hogy így lesz!