Avarégetés

Egy folyó mellett tábortűz.

Beköszöntött az ősz, lassan kezdődik az avarégetési szezon. Az égetésnek azonban nem szabad minden előzetes tájékozódás nélkül nekikezdeni, mivel annak szabályait helyi rendeletek szabályozzák.

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, ad lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy szabályozzák az avarégetést. A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Minden településen a helyi rendelet határozza meg a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait, melyről a helyi önkormányzatnál lehet felvilágosítást kérni. Az első, és legfontosabb előírás, hogy égetni kizárólag szélcsendes időben szabad. Általános előírás emellett, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot ill. ipari eredetű hulladékot, pl: műanyagot, gumit, vegyszert stb. Fontos szabály továbbá, hogy avarégetési tevékenységet kizárólag nagykorú személy végezhet. Az égetés helyét úgy kell megválasztani, hogy az sem a személyek, sem a vagyonuk biztonságát ne veszélyeztesse, továbbá környezeti kárt se okozzon. Az égetőnek elővigyázatosnak kell lennie, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen tovább.  Az égetés helyszínén olyan eszközöket kell készenlétben tartani, amellyel egy terjedő tüzet könnyen el tud oltani, például lapát, homok, vízzel teli vödör.  Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Az égetés megkezdését a helyi önkormányzat előzetes bejelentési kötelezettség teljesítéséhez kötheti, melyet az illetékes tűzoltóság felé kell megtenni. Az előírások megszegői bírság kiszabására számíthatnak, amelynek összege 50.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedhet.