Erre figyelj, ha utasbiztosítást kötsz

Egy szőke nő utazásra készen, összecsomagolva ül a kanapén.
Többször, több helyen is szót ejtettünk már arról, hogy külföldi utazások esetére, legyen szó nyaralásról, vagy csak város látogatásról minden esetben érdemes utasbiztosítási szerződést kötni. Bár a biztosító mindig a szerződésben meghatározott esetekre és módon térít, mégis lehetnek olyan körülmények, melyek fennállása esetén, egyértelműen mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.

Általában a biztosító mentesüléséhez olyan esetek vezetnek, amikor a biztosított személyek nem tettek eleget a kármegelőzési kötelezettségüknek, esetleg annak bekövetkezéséért súlyosan gondatlanul felelnek.

A biztosítottaknak az utasbiztosítási szerződésből eredően is kötelezettségük az esetleges kárt a tőlük elvárható módon megelőzzék, illetve enyhítsék.

Megtörtént eset

Tipikus és konkrét eset, amikor a biztosítottak a tengerpartra menet magukkal vitték az irataikat, fényképezőgépeiket és a járművük kulcsát is. A tengerparton azonban nem gondoskodtak arról, hogy mindig valaki vigyázzon az érékekre, ezt egy tolvaj kihasználta, és valamennyi iratukat, értékeiket, a kocsi kulcsot magával vitte.

Az utasbiztosítás alapján a biztosító a rablásból, lopásból eredő kárt (iratok pótlásának költségét, fényképező gépek, kamerák használati értékét) meg is térítette volna (kivéve a gépjárműre vonatkozó kárt), azonban a kárrendezés során egyértelműen megállapítható volt az, hogy bizony a biztosítottak nem tettek eleget a fentiekben részletezett kármegelőzési kötelezettségüknek, mi több súlyosan gondatlanul maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy értékeiket ellopja valaki. Ez pedig teljesen jogszerűen vezetett a biztosító szolgáltatás alóli mentesüléséhez. Lássuk be, ez elég gyakori esetnek számít.

A biztosítók sokszor az általános szerződési feltételeikben meg is határozzák azokat a konkrét eseteket, melyeket súlyosan gondatlannak tekintenek. Ez mindenképpen iránymutatás a biztosítottak számára. Azonban annak valódi megítélése, hogy mi lett volna megfelelő módja a kármegelőzésnek, vagy mennyiben voltak az érintettek súlyosan gondatlanok, egyedileg vizsgálandó körülmények.