Adó-és járulékmentessé válik a háztartási munka

Egy vasaló és mellette összehajtva egymáson a vasalt ruhák.

A tervek szerint ez év augusztusától adó-és járulékmentessé válik a háztartási munka.

Ennek megfelelően, aki adózott jövedelemből másnak magánszemélyként munkalehetőséget biztosít, ez után a jövedelem után nem kell újra adót fizetnie.A törvényjavaslat alapján háztartási munka végzésére kizárólag természetes személy foglalkoztathat háztartási alkalmazottat, és maga a foglalkoztatott is csak természetes személy lehet, aki ezt a tevékenységet nem egyéni vagy társas vállalkozóként végzi. Amennyiben üzletszerűségre utaló körülmény merül fel (pl. egyéni vállalkozó irodájának takarítása), az nem tartozhat a háztartási munka körébe. A javaslat emellett definiálja, és taxatív felsorolással értelmezi a háztartási munkát, amelynek megfelelően a következő tevékenységek esnek a fogalom alá: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás, a háztartásban szükséges javítási, állagmegóvási, és felújítási munkák végzése. A törvényjavaslat szerint a hivatkozott tevékenységgel kapcsolatban sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak nem keletkezik adó-és járulékfizetési kötelezettsége, de ennek következtében a foglalkoztatottak nem válnak jogosulttá társadalombiztosítási ellátásra.A mentesség megszerzéséhez arra van szükség, hogy a foglalkoztató a munkavégzés megkezdése előtt bejelentse az állami adóhatóságnak a saját adóazonosító jelét, valamint a foglalkoztatott adóazonosító és társadalombiztosítási azonosító jelét, és alkalmazottanként havonta befizessen 1.000,- Ft regisztrációs díjat, amely a központi költségvetés bevételét fogja képezni. Annak a foglalkoztatónak, aki elmulasztja az adóhatóság irányába a bejelentési kötelezettségét, arra kell számítania, hogy az adott hónapban a kifizetés teljes összege után meg kell fizetnie az adót és a járulékokat. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, akkor a magánszemélyt terhelő közterheket is köteles megfizetni, továbbá százezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható. A törvényjavaslat jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár, s a tervek szerint 2010. augusztus 1. napjától lép hatályba.