A terhességi védelemről

Egy terhes nő ül az asztal és a laptop előtt, közben egy papírra ír valamit.

A munkajogviszonynak gyakori eleme sajnos a felmondás, ennek szabályait a Munka törvénykönyve (Mt.) és az irányadó gyakorlat régóta fejlesztgeti és szabályozza. Fontos tisztában lennünk a terhességi védelem szabályával, hiszen az anya a terhesség ideje alatt felmondási védelmet élvez. Az ördög, mint minden esetben, itt is a részletekben rejlik. Ennek járunk utána jelen cikkünkben.

Meglehetősen méltánytalan helyzet alakulna ki, ha az anya a terhessége alatt vagy előtt elveszítené munkajogviszonyát és ezzel kapcsolatosan társadalombiztosítási jogviszonyát egyaránt. A terhességi védelem pontosan azt kívánja védeni, hogy ne fordulhasson olyan helyzet elő, hogy egy pár hónapos terhes kismama új munkahely keresésére kényszerüljön, illetve a gyermekgondozás alatt elveszítse munkaviszonyát.

Az Mt. a felmondási védelmek szabályai között tartja számon a várandósságot és az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelést egyaránt. Várandósság esetén a terhesség időtartama alatt, emberi reprodukciós eljárás esetén pedig az első kezeléstől számított hat hónapig nem lehet felmondani az illetőnek. Értelemszerűen a hat hónap jelentősége csak sikertelen eljárás esetén van, egyébként várandósság szabályai irányadóak.

Tudjunk róla, hogy tájékoztatási kötelezettségünk van a munkáltató felé. Ez a szabály független a terhességtől, hiszen az Mt. szabályai szerint minden fontos körülményt jeleznünk kell a munkáltató felé, ami befolyásolja a munkavégzésünket. A felmondási védelem akkor illet meg minket, ha eleget tettünk ennek és a munkáltató tudomással bír a várandósságról.

Természetesen előfordulhat olyan esetkör, hogy felmondtak részünkre, és utólag tudjuk meg, hogy terhesek voltunk a felmondás időpontjában vagy a munkáltató nem bírt tudomással arról, hogy reprodukciós eljárásban veszünk részt. Ilyen esetekben gyakorlatilag jogszerűtlen a felmondás, tehát az bírósági úton megtámadható lenne, ugyanakkor nem hibás a munkáltató sem, hiszen nem tudott erről a körülményről. Ezekre a helyzetekre nyújt megoldást a Munka törvénykönyve. A tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a munkáltató ilyenkor még jogszerűen írásban visszavonhatja a felmondást és visszaállíthatja a munkaviszonyt.

Fontos tisztában lenni vele, hogy sajnos nem írja elő a Munka törvénykönyve, hogy a tudomásszerzéstől számítva hány napon belül kell tájékoztatnunk a munkáltatót, akár a terhességről, akár arról, hogy emberi reprodukciós eljáráson vettünk részt. Ne késlekedjünk tehát, ha orvos is megállapította, hogy terhesek vagyunk, jelezzük a munkáltatónak azonnal. Ugyanez igaz, ha felmondás után tudjuk meg, hogy terhesek voltunk a felmondás időpontjában. Ne hagyjuk, hogy az anyaság egyedülálló örömét bármilyen jogi hercehurca megzavarja vagy beárnyékolja.