A javító-karbantartó munkálatokra vonatkozó jótállásról

Az autószerelő átadja a tulajdonosnak az autó kulcsait az szerelőműhelyben a karbantartás után.
Manapság nem ritka, hogy az elromlott telefon, óra vagy háztartási gép javítása helyett inkább az új termék vásárolása mellett döntünk. A javítás költségtakarékosabb és környezetkímélőbb eljárás, azonban sok bosszúságot okozhat, ha hiábavalónak mutatkozik. Akik ugyanis emellett döntenek, nem ritkán bosszankodhatnak, hogy hiába fizették meg a javítás nem ritkán magas összegét, a hiba rövid időn belül újra felbukkan. A gépjárművek karbantartása sem kíméli a tulajdonosok pénztárcáját, így hasznos tudni, hogy a számla végösszege nem feltétlenül ablakon kidobott pénz, ha a hiba újra jelentkezik.

Fontos tehát, hogy ilyen esetben is tisztában legyünk jogainkkal. A 249/2004 sz. Kormányrendelet kimondja, hogy a rendelet mellékletében felsorolt javító-karbantartó szolgáltatások esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

Ilyenek például a lakás-karbantartási és – javítási szolgáltatások, a háztartási gépek és készülékek, barkács – és kerti szerszámok javítása, személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása. A jótállási kötelezettség kiterjed a gyógyászati segédeszközök javítására, telefonokra, hangszerekre és órákra is.

Fontos kiemelni, hogy a jótállási igényt a tulajdonos érvényesítheti, még pedig abban az esetben, ha fogyasztónak minősül. Míg a régi Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – vagyis nem csak természetes személy, hanem akár cégek, alapítványok, egyesületek is fogyasztónak számítottak, addig a jelenlegi szabályozás csak a természetes személyek számára biztosítja a fogyasztói szerződésekből eredő többletvédelmet.

Egy másik fontos kritérium a jótállási igény érvényesítéséhez, hogy a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja meg kell haladja a húszezer forintos értéket.

A jótállás időtartama ilyen esetekben 6 hónap. Természetesen a jótállási kötelezettség nem azt jelenti, hogy 6 hónapon belül jelentkező minden hiba megjavítása automatikusan a vállalkozás költségére történik. A jótállás esetén a bizonyítási teher fordul meg. Amennyiben a vállalkozás nem tudja bizonyítani, hogy nem az általa teljesített javítási, karbantartási munkálatokra vezethető vissza a hiba oka, akkor a fogyasztó kérheti az ismételt javítást, vagy ha ez nem vezet eredményre, avagy a vállalkozás elzárkózik ettől, úgy mással javíttathatja ki a dolgot a jótállásra kötelezett költségén.

Mint minden igényérvényesítés esetén, nagyon fontos, hogy a hibát mihamarabb, dokumentáltan jelezzük a vállalkozás felé. A jótállási igényről a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, a jótállási jegyen pedig a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontján túl kötelező feltüntetni a hiba okát, a kijavítás módját, továbbá a visszaadás időpontját is. Gépjárművek esetén speciális előírás, hogy a km óra állását is kötelező rögzíteni.

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 4 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!