A haláladó halála – az örökösödési illeték változásáról

Piros kockák, fehér százalékkal egymásra dobálva.

A méltán népszerűtlen örökösödési illeték részleges eltörlésével egy mindenkit érintő kedvező változás fog életbe lépni rövidesen, ami kissé barátságosabbá teszi a mindinkább bonyolultabb és az állampolgárokra egyre nagyobb terheket rovó adózási szabályokat.

Korábbi tanulmányunkban részletesen ismertettük már az örökléskor fennálló illetékfizetési kötelezettség hatályos szabályait, amelyeket az illetékekről szóló 1991. évi XCIII. törvény tartalmaz. Több éves várakozás után végre a törvényalkotók elé került az a törvényjavaslat, amely lazít az örökösödési illetékfizetési kötelezettség szabályain, és bizonyos örökösöket kivon az illetékfizetésre kötelezettek köréből.A módosító törvényjavaslatot idén novemberben fogadta el a parlament, amely – az eredetileg 18 millió, majd 25 millió forintra emelt – végül 20 millió forintig illetékmentességet biztosít öröklés esetén az elhunyt személy közeli hozzátartozói részére. A változás értelmében az egyenes ági hozzátartozók közül a szülő és a gyermek, továbbá az elhunyt házastársa mentesül az illetékfizetés alól az általa örökölt vagyonnak a 20 millió forintot meg nem haladó része után. Az illeték kiszámítása során az örökölt vagyonból először az ingatlan (lakás, ház), majd – ha az nem éri el a 20 millió forintot – az egyéb ingó vagyontárgyak lesznek illetékmentesek.A kedvezőbb szabályok 2009. január 1-jétől lépnek életbe. Nem kell aggódnia annak sem, akinek most van folyamatban hagyatéki ügye, ugyanis a folyamatban lévő, de jogerősen még nem elbírált ügyekben is a kedvezőbb szabályokat alkalmazza az elbírálni jogosult hatóság, az APEH.