Zsúfolt óvodák? Óvodakezdés, iskolakezdés

Óvódások temperát kennek szét az asztalon.

A közelmúlt jogszabályi változásai következtében különböző tévhitek terjedtek el azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeket mikor kell, illetve lehet óvodába, iskolába íratni.

Vajon valóban zsúfolva lesznek-e az óvodák és tele lesznek éretlen hatévesekkel az iskolák?Az óvodakezdéssel kapcsolatosan meg lehet állapítani, hogy jelenleg 5 éves korában kötelező beíratni a gyermeket óvodába, azonban helytől függően már 3 éves kortól felveszik a gyermekeket. Ezt alapvetően az iskola megkezdésére történő felkészítés indokolja és indokolta, csak speciális esetekben lehet az óvodai beiratkozást elkerülni. Az új szabályok szerint, amelyek azonban csak a 2014-ben kezdődő nevelési évben lépnek hatályba (tehát 2014. szeptember 1.-től), már 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés legalább napi 4 órában.Ezzel kapcsolatban a legnagyobb dilemma az, hogy a férőhelyek jelenleg nem bőségesek, hogyan fogják biztosítani a szükséges helyet a gyermekek számára? Ez még a jövő zenéje, viszont az ezzel kapcsolatos aggodalmak már megjelentek, például az, hogy a helycsinálás érdekében az új törvény alapján minden 6 éves gyermeket elküldenek iskolába, akár érettek, akár nem az iskolai tanulmányok megkezdésére.Szerencsére erről nincsen szó. A köznevelési törvény megfelelő bekezdése alapján a gyermek, aki legkésőbb augusztus 31.-ig betölti a hatodik életévét, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik, azaz abban az évben lesz legkésőbb tanköteles, amikor a hetedik életévét betöltötte. A tankötelezettség pontos kezdetéről az óvoda vezetője dönt, tehát alapesetben az óvoda vezetőjének döntésén múlik, hogy a gyermek 6 évesen iskolába megy, vagy nem. Természetesen a szülőnek (de az óvoda és az iskola vezetőjének is) megvan a lehetősége arra, hogy iskolaérettségi vizsgálatot, és az alapján a szakértői bizottság véleményét illetve döntését kérje az ügyben, így természetesen az óvodavezető döntése felülbírálható.Megállapíthatjuk tehát, hogy a félelmek ebben a tekintetben alaptalanok, a jogszabály nem teszi kötelezővé, hogy minden hatodik életévét szeptemberig betöltött gyermek megkezdje az általános iskolai tanulmányait, lehetőség van a még nem felkészült gyermekek további egy évig óvodába járatására. Kérdés marad azonban egyelőre, hogy honnan és milyen formában lesz férőhely minden 3-4 éves gyermek óvodába járásához.