Vízi szabályok

Egy férfi jet skivel halad felénk a vízen.

Vízi sportok szerelmesei: KRESZ a tavon

A nyár és a kánikula beálltával tömegek keresnek enyhülést a hazai tavaknál, folyóknál.

Beindul a vízi túrázás, a hajózás és a fürdőzés szezonja, azonban csak kevesen tudják, vagy vannak figyelemmel arra, hogy ezek az izgalmas programok bizony kötelezettséggel is járnak. Legyen szó tiltott helyen történő fürdőzésről, vagy egy ártatlannak induló vízi túráról, ne csodálkozzunk azon, ha a vízi rendészeti szabályok megsértése miatt a hatóság szabálysértési eljárás alá von bennünket.Akik vízijártassági engedéllyel rendelkeznek, pontosan tudják, hogy a vízi közlekedés mikéntjét ugyanúgy jogszabály határozza meg, mint a közúti közlekedés esetében. Sokan azonban anélkül vesznek részt a tavak, folyók közlekedésében, hogy annak szabályairól pontos ismerettel rendelkeznének.Milyen lényeges szabályokra figyeljünk a kenutúrák során?Túrára készülve érdemes tisztában lenni azzal, hogy a csónakban az utazás alatt, haladás közben – néhány kivételtől eltekintve – tilos állni. Ami azonban sokkal lényegesebb szabály, hogy azok a személyek, akik nem tudnak úszni, vagy 14. életévüket nem töltötték be, vagy vízi sporteszközön közlekednek, kötelesek mentőmellényt viselni. Ez azt is jelenti, hogy a kenuk bérlése során, annak tartozékaként mindenképpen kérjük a mentőmellényeket is. E szabályból következik, hogy nem javasolt a túrák során mentőmellény nélkül közlekedni, még akkor sem, ha a meleg és a hatékony napozás érdekében ez kevésbé tűnik fontosnak. Jó tudni, hogy aki a mentőmellényt nem viseli, azt a hatóság bírsággal sújtja, melynek helyszíni összege15.000,- Ft-ot jelent, míg ha szabálysértési eljárás lesz belőle, akkor 30.000,- Ft pénzbírságot tesz ki. És azt természetesen mondani sem kell, hogy a mentőmellény funkciója elsősorban az életmentés.A sporteszközök esetében az sem mindegy, hogy hol lehetséges velük közlekedni: főszabály szerint tilos a vízi sporteszköz használata a fürdésre kijelölt helyeken. Ez alól kivételt képeznek a nem gépi meghajtású vízi sporteszközök, például a kajakok, kenuk, amennyiben azokkal a fürdőhelyről indulunk el, vagy kötünk ki. Ekkor is legfeljebb 5 km/h órás sebességgel lehetséges közlekedni.A vízi közlekedés szabályai igen részletesek, mi több, külön előírások vonatkoznak az egyes tavakra, illetve folyóvizekre is. Így például több követelménnyel találkozhatunk a Balatonon vagy a Mosoni-Dunán való közlekedés esetében.Milyen lényeges szabály van még?Röviden a válasz: az ittasság. Alapvető követelmény, hogy a nem gépi meghajtású vízi járművet sem lehet ittas állapotban vezetni. Aki alkoholfogyasztást követően vezeti, irányítja a kenut, akár büntetőeljárás alá is vonatható, amennyiben emiatt például személyi sérüléssel járó balesetet okoz. Ha az ittas vezetés nem minősül bűncselekménynek, akkor szabálysértés elkövetéséről beszélünk, mely miatt akár 50.000,- Ft pénzbírságra is számíthatunk. Ezek a szabályok azonban nem egyenlőek a személygépkocsik vezetőire vonatkozó szabályokkal!Mivel járhat, ha tiltott helyen fürdőzünk?Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az úgynevezett bányatavakon történő fürdőzés. Alapvető követelmény, hogy tiltott helyen fürdőzni tilos. Az elgondolás alapvető indoka, hogy ezek a fürdőhelyek nem biztonságosak, általában nincs elsősegély ellátás sem, így veszélyt jelentenek a fürdőzők számára. Aki tehát tiltott helyen fürdik, az új szabályozás értelmében szabálysértést követ el. Ekkor nemcsak helyszíni bírság szabható ki, hanem szabálysértési eljárás alá is vonatható az érintett. Intézkedésre és helyszíni bírság kiszabására nemcsak a vízirendőrség jogosult, hanem a közterület-felügyelő, a halászati őr, illetve a természetvédelmi őr is.A helyszíni bírság összege akár 50.000,- Ft is lehet, míg a szabálysértési eljárás lefolytatását követően, súlyos esetben, akár 150.000,- Ft összegű pénzbírsággal is számolhatunk.dr. Burján Zsuzsanna