Viszlát, Mamahotel! – Avagy hogyan ússzuk meg olcsóbban a fővárosi albérletet

Egy szoba, amiben ágy, szekrény, fogas, szőnyeg van.

A nyár végeztével a pályakezdő, frissen végzett fiatalok többsége nagy erőkkel veti bele magát az álláskeresésbe. Az iskolapadból kikerülve azonban sokan szembesülnek azzal a problémával, hogy a szülői háztól távol, gyakran másik városban kapnak csak munkát. Így az önálló életvitelen túl az albérlethez kapcsolódó költségek is jelentős kihívás elé állítják őket.

Van azonban egy olyan támogatási forma, mellyel könnyebben átvészelhetőek az anyagi jellegű akadályok: ez nem más, mint a lakhatási támogatás, melynek alapvető célja a fiatal pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének javítása, illetve az elhelyezkedésük esélyeinek növelése. A támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósítható, uniós támogatottságú projekt, melynek főbb szabályai a következők:

Fiatal pályakezdők esetén a projektben való részvétel alapvető feltétele, hogy a támogatást igénylő személy álláskeresőként legyen nyilvántartva, legalább 6 hónapra szóló és legalább 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (vagy egyéb speciális jogviszonyt) létesítsen olyan munkahelyen, melynél az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a tömegközlekedési eszközzel történő napi oda-és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja. Ezen túl feltétel, hogy az igénylő ne rendelkezzen saját tulajdonú ingatlannal a munkavégzése helyén, vagy a fent meghatározott területi körben, illetve ez irányadó a vele együtt élő házastársára is. A támogatás igényléséhez a fentieken kívül arra is szükség van, hogy a kérelmező lakásbérleti jogviszonyt létesítsen a fenti, területi kritériumokon belül, és más jogcímen ne részesüljön lakhatási ellátásban.

A projektben való részvételhez igazolni kell, hogy a kérelmező foglalkoztatási jogviszonya alapján olyan rendszeres jövedelemre tesz szert, mely esetén a havi bruttó munkabére nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát, illetve csatolni kell a munkaszerződést, bérleti szerződést, és banki lakossági folyószámla igazolást is. Ez utóbbira azért van szükség, mert sikeres kérelem esetén a járási hivatal utólag, banki átutalással folyósítja a támogatást. A támogatás a bérleti díjjal kapcsolatos kiadásokra használható fel, így nemcsak kizárólag bérletre, hanem közüzemi díjra, postaköltségre, vagy akár társasházi költségre is.

A támogatás mértékére vonatkozóan azt érdemes tudni, hogy maximum 12 hónap erejéig folyósítható, és összege az ugyanazon lakóingatlanban élő, támogatásra jogosult személyek számától függ. Így egy fő esetében legfeljebb havi 100 ezer forintot, két, támogatásra jogosult személy esetében legfeljebb havi 150 ezer forintot, míg három, vagy a feletti személy esetén maximum 200 ezer forintot folyósíthat a hivatal, e körben ugyanis mérlegelési joguk van.

A projektben való részvételi kérelmet a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani, amely a kérelem beérkezését követő 45 napon belül dönt a támogatás folyósításáról. Fontos tudni, hogy a kérelem már akkor is benyújtható, ha a pályakezdő fiatal még csak keresi távoli munkahelyét és leendő lakását, ugyanis lehetőség van ezen adatok későbbi pótlására is.

Sikeres kérelem esetén a hivatal hatósági szerződést köt a projektben résztvevővel, így a megállapított folyósítási idő alatt jelentős támogatásban lehet részesülni, mellyel nagyban megkönnyíthetőek a munkába állás kezdeti nehézségei.