Visszatérés a munka világába

Egy nő az asztalnál, a lapjával és a kisgyerekével.

Kisgyermekes szülőként, főleg a nők számára igen nehéz a munkába való visszatérés. A mostani cikkünkben azokat a szabályokat foglaljuk össze, melyeket a munkába állás alkalmával a munkáltatónak teljesítenie kell és amelyekre a munkavállalóknak is figyelniük kell.

A hatályos szabályok alapján lehetőség van arra, hogy a gyermek fél éves korától az édesanya visszamenjen dolgozni. Ezt az igényt a munkavállalónak szükséges jeleznie, valamint azt is, hogy 4 órás részmunkaidőben kíván-e visszatérni? Nincs annak határideje, hogy ezt mennyire előre szükséges jeleznie a munkavállalónak, azonban célszerű ezt az adott körülmények között olyan időtartamban megtennie, hogy a feleknek elegendő idejük legyen felkészülniük a munkakezdésre és a munka megszervezésére.

Ha a munkavállaló a fenti igényét jelezte a munkáltatója irányába, akkor az eltelt időszak, vagy évek során felgyülemlett szabadság kiadására kerül sor. A szabadság kiadását és annak ütemét elsősorban a munkáltató határozza meg.

Ha munkavállaló úgy megy vissza dolgozni, hogy a gyermeke az 1 éves kort ekkor még nem éri el és eredeti munkakörében munkaköri orvosi vizsgálat alapján nem foglalkoztatható, akkor az egészségi állapotának megfelelő munkakörben lehet Őt foglalkoztatni. Ebben az esetben a felajánlott munkakörének megfelelő alapbérre jogosult az édesanya, mely azonban így sem lehet kevesebb, mint a munkaszerződésében meghatározott alapbér.

Fontos szabály, bár kevesen tudnak róla, hogy a munkabért aktualizálni kell, mely a munkáltató kötelezettsége. Vannak olyan munkaszerződések, melyekben egyértelműen kikötésre kerül az, hogy a munkavállalók a munkabérrel kapcsolatos információkat egymással nem oszthatják meg, vagy ha ezt mégis megteszik, akkor ez a tény önmagában azonnali hatályú, vagy egyébként munkáltatói felmondásra ad okot. Amennyiben a munkaszerződésében, vagy a kollektív szerződésben van ilyen kitétel, akkor javasolt a munkáltatót arról nyilatkoztatni, hogy a Munka Törvénykönyvének 59.§-a alapján, volt-e időközben bekövetkezett béremelés?

A béremelés során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalókra jutó béremelést kell figyelembe venni, ennek hiányában pedig a munkáltatónál egyébként megvalósult átlagos éves béremelést kell alkalmazni.

Lényeges információ az is, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt. Ez alól kivételt képez a munkáltatói azonnali hatályú felmondás, vagy a felek közös megegyezéssel való munkaviszony megszüntetése és a határozott idejű munkaviszony eltelte is. A munkáltatói felmondással szembeni védelem azt jelenti, hogy amennyiben az édesanya (vagy édesapa) otthon marad a gyermekkel, eredendően felmondási védelem alatt állnak. Ez főszabály szerint a gyermek 3 éves koráig védi az érintett szülőt. Azonban, ha a szülő visszaáll a munkába, akkor ez a felmondási védelem megszűnik, akkor is, ha a munkát például a GYED mellett végzi.