Vihar után

Egy nagy faág rázuhant egy ház tetejére.

A napokban lezajlott viharos időjárás következtében jelentős károkat szenvedett el számos ingatlantulajdonos. 

A keletkezett károk megtérítése kapcsán a legjobb helyzetben akkor vagyunk, ha rendelkezünk lakásbiztosítással. Ebben az esetben ugyanis kárunk nagy valószínűséggel megtérül a biztosítók által (pl.: ha a víz elönti a lakóingatlant).Tekintettel a kárbejelentések nagy számára, a biztosítók a napokban számos intézkedést tettek a rugalmasabb kárügyintézés elősegítése érdekében, így például 24 órás kárbejelentési lehetőséget biztosítanak, és több telefonos munkatárs fogadja a hívásokat. A későbbi biztosítási ügyintézés szempontjából azonban fontos a káresemény megfelelő rögzítése, ezért a károsultaknak érdemes azt lefényképezni vagy levideózni. Ennek megtörténte után sor kerülhet a kárenyhítésre (többek között a tető befóliázására, a víz kiszivattyúzására), mely a károsultak jogszabályból fakadó kötelezettsége is. Ha ennek a kötelezettségnek a károsult nem tesz eleget, akkor a biztosítók joggal tagadhatják meg az ennek következtében keletkezett újabb károk megtérítését, hisz a biztosítottjuk nem tett meg minden tőle telhetőt a további károk megelőzése érdekében.Újdonság, hogy azok a károsultak, akiknek ki kellett költözniük ingatlanukból, gyorssegélyt kaphatnak a biztosítóktól, melynek következtében már három napon belül a számlájukon lehet a pénzösszeg.Elég magasra tehető azonban azoknak a száma, akik súlyos szociális helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak a biztosítást. Nekik káruk enyhítésére a vis maior alap terhére az önkormányzat által van lehetőségük. A hírek szerint a kormány kiegészítő támogatást is nyújt azoknak az önkormányzatoknak, ahol a vihar különösen súlyosan érintette a nehéz helyzetben lévő károsultakat. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – ahol a legsúlyosabb a helyzet – lehetőség van arra, hogy az érintett települések önkormányzatai számára a vis maior alap terhére az utólagos elszámolás (tehát a számlák benyújtását követő elszámolás) mellett, előleg is rendelkezésre álljon a védekezésre. Az előleget az önkormányzatoknak egyénileg kell megigényelniük az illetékes önkormányzati szaktárcánál. Jelenleg a tárca vis maior keretében 800 millió forint van, mely azonnal mozgósítható.