Változnak a parkolási szabályok

Kép egy hosszú járdáról ami mellett autók sorban parkolnak.

A még tavaly kiadott alkotmánybírósági döntés hatására a kormány törvényben szabályozza a parkolásra vonatkozó szabályokat.

Korábban központi jogszabályok nem szabályozták speciálisan a parkolást, mint jogviszonyt. A KRESZ rendelkezései mellett a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvényt, és a Ptk. rendelkezéseit kellett alkalmazni parkolásos ügyeknél, melyek általános rendelkezéseket tartalmaztak. A kialakult gyakorlat szerint ezért korábban az Önkormányzatok, mint a parkolási helyek tulajdonosai hozhatták meg a részletszabályokat. Szabadon állapíthatták meg többek között a díjak és a kiszabható pótdíjak összegét, valamint a díjzónák területét is. Ugyanígy a pótdíjfizetéssel sújtott ügyfelekkel folytatott ügyintézés részletszabályairól is dönthettek, (vagy dönthettek volna). Ily módon azok határozatták meg a feltételeket, akik maguk is érdeleltek voltak a minél magasabb díjbevétel elérésében.Az Alkotmánybíróság 2010. június 30-ig adott határidőt a jogalkotónak, hogy törvényi szabályozással vessen véget a kialakult visszásságnak, az új törvénymódosítások emiatt születtek meg. Módosításra került az Önkormányzati törvény: a helyi Önkormányzatok feladatává vált a parkolás biztosítása és a parkolók üzemeltetése sem adható ki magáncégeknek a jövőben. A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása szerint a továbbiakban a parkolási helyet üzemeletető társaság feladta lesz a fenntartás is, így például a havat is kötelező lesz majd eltakarítani. A jövőben kizárólag olyan új várakozási övezet kerülhet kijelölésre, amelynek az adott időszakban 70% fölötti telítettsége van, sajnos a korábban kijelöltekre ezen rendelkezés nem vonatkozik. A parkolási díj mértékét a szolgáltatáshoz arányosítva kell megállapítani, a díj összege nem lehet magasabb, mint az előző év szeptemberétől visszafelé számított 11 hónap (összesen tehát egy év) alatt érvényes E 95 benzin átlagárának kétszerese, mely számítás során az APEH által kiadott üzemanyagárakat kell alapul venni.A módosítások még sok érdekességet tartogatnak, a téma iránt érdeklődő Olvasóinknak bővebb információval szolgálunk a hónap végén megjelenő elektronikus hírlevelünkben.