Társasházi közös költség, mi lesz veled?

Egy pár számlákat lapozgat és közben számológépen adja össze őket.

Akik társasházban élnek, azoknak nem kell bemutatni a lakógyűlések semmihez sem fogható hangulatát, vagyis amit Dante talán méltatlanul hagyott ki a pokol leírásánál. Kicsinyes nézeteltérések, megmondó emberek, és démoni vagy annak vélt közös képviselők. A konfliktusok oka az esetek nagy részében a közös költség, érdemes hát ennek kicsit a hátterére nézni.

A társasházak saját döntési körébe tartozik, hogy a működésükhöz szükséges anyagi forrásokat miből teremtik elő. Nagyon sokféle közös költség merülhet fel, közös helyiségek takarítása, esetleges közüzemi díjak, szemétszállítás, közös biztosítás díja stb.

A közös költséget tipikusan a tulajdoni hányadok arányában fizetik a tulajdonosok. Nem érdemes megfeledkezni azonban arról a tényről, hogy a társasházak közös tulajdonú területein udvar, lépcsőház, padlás stb. szintén a felek közös tulajdona, ami eszmei hányadokban oszlik meg a tulajdonosok között. Érdemes tisztában lennünk ezzel a körülménnyel, hiszen maga a társasház is gyakorlatilag a tulajdonosok közössége. Fentiekből fakad, hogy rengeteg közös tulajdoni elem van, amiért közösen felelnek a tulajdonosok. Természetesen gyakoriak azok az esetek, amikor az előnyökből igen, de a hátrányokból nem szívesen veszik ki osztályrészüket a tulajdonosok, és elkezdik notóriusan hanyagolni a fizetést.

A közös költség összegét és annak tételeit a társasházi közgyűlés határozza meg, és a közös képviselő jogosítványait a behajtásra a társasházi alapító okirat, valamint a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. Ilyenkor fontos tisztában lenni vele, hogy gyakorlatilag a közös képviselőt a társasházi lakók tudják felhatalmazni, hogy a nevükben eljárjon, akár ügyvédet bízzon meg a behajtással.

Korábban létező jogintézmény volt, hogy a társasházak jelzálogjogot tudtak bejelenteni az adós ingatlanára annak hozzájárulása nélkül, a társasház határozatával. Egy jogszabályi módosulást követően már csak végrehajtói okirat vagy tartozáselismerő nyilatkozat egyidejű csatolása mellett lehet ezt megtenni a földhivatalnál.

A jelzálogjog bejegyzés nehezülése mellett a klasszikus követeléskezelési műveletek maradnak meg a társasházak részére, fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, polgári per és végrehajtás. Újítás, hogy egyes önkormányzatok különböző szociális támogatások feltételéül szabják, hogy ne legyen közös költség hátralék. Tudunk tehát azzal is hatni az esetleges tartozókra, hogy elveszítik az önkormányzati segélyt.

Ha késedelmessé vált a tartozásunk igyekezzünk mihamarabb kiegyenlíteni, akár kössünk részletfizetési megállapodást a társasházzal. A költségek tovább nőnek nem csak a késedelmi kamat miatt, hanem az egyes eljárási cselekmények (végrehajtás, fizetési meghagyás) során. Sőt végső soron akár a lakhatási támogatás és több más önkormányzati támogatást is elveszíthetünk…