Riasztó jelenségek

Egy pisztoly van a képen.

Az elmúlt időszakban több médiában jelent meg a hír, hogy egyes városokban megnőtt a gázpisztolyok iránti kereslet. 

Mielőtt azonban messzemenő következtetéseket vonnánk le, érdemes egy kicsit a hírek mögé tekinteni.A hatályos jogszabályok értelmében hatósági engedély szükséges a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez. Különbséget kell azonban tenni a lőfegyverek, valamint a gáz- és riasztófegyverek között. Lőfegyverek esetén már azok megszerzéséhez is engedélyre van szükség, míg a gáz- és riasztófegyverek szabadon, engedély nélkül beszerezhetők, illetve tarthatók az otthonunkban. A közterületen történő viselésükhöz azonban már hatósági engedély szükséges.Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése annak a személynek engedélyezhető, aki egyrészről betöltötte tizennyolcadik életévét, másrészt nem állnak fenn vele szemben a jogszabályban foglalt kizáró okok. Gáz- és riasztófegyverhez hozzájuthatunk új és használt állapotban egyaránt. A használt fegyvert a viselési engedély igénylése előtt be kell vizsgáltatni a Polgári Kézilőfegyver-és Lőszervizsgáló Kft-vel, aki erről tanúsítványt állít ki.A fegyverviselést a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság,Budapesten a BRFK igazgatásrendészeti osztálya engedélyezi. Az engedély igénylésére külön erre a célra rendszeresített nyomtatvány szolgál, amelyhez új fegyver esetén a garanciajegyet, használt fegyver esetén a már említett tanúsítványt is mellékelni kell. Az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ezt követően a rendőrség kiállít egy elismervényt, amely arra nézve tartalmaz információt, hogy az eljárás folyamatban van, a fegyver viselésére azonban még nem jogosít. A névre és fegyvertípusra szóló engedély körülbelül 2-3 héten belül készül el, amelyet vagy kiküldenek postai úton a kérelmező lakcímére, vagy személyesen vehető át.Ha a viselési engedély elveszik vagy azt eltulajdonítják, akkor ezt a tényt három munkanapon belül be kell jelenteni egyrészt az elvesztés vagy eltulajdonítás helye, másrészt a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon, amely elrendeli a viselési engedély körözését. A fegyver elidegenítését (pl.: eladását, elajándékozását) szintén be kell jelenteni az engedélyt kibocsátó rendőrkapitányságnál, majd az engedélyt le is kell adni.