Parkolási jogosultság igazolása – ne hagyja magát megtéveszteni

Egy fekete autó, egy ház előtt parkol két fehér autó között.

A parkolási ügyek hosszú évek óta kimeríthetetlen forrásául szolgálnak a botrányos eseteknek, jogvitáknak, pereknek. A fővárosi önkormányzatok gyakorlata, a parkolási cégek eljárása és a bírói gyakorlat szenvtelensége már eddig is számtalanszor adott okot megbotránkozásra. Egy viszonylag friss kúriai ítélet javította az autósok helyzetét, mégis úgy tűnik, hogy a döntésről nem minden fővárosi parkolási társaságnál értesültek.

A 2015-ös év folyamán született egyik kúriai döntés jelentős mértékben civilizálta a parkolási jogosultság igazolásának rendjét a főváros vonatkozó rendeletében. 2015. szeptember közepétől eltörlésre került az addig is sokak életét megkeserítő ötnapos jogvesztő határidő, amit a rendelet a jogosultság igazolására hagyott az autósoknak. Eltörölték továbbá azt az előfeltételt is, hogy az igazolással csak egy alkalommal lehet élni, korábbi „jó magaviselet” mellett. Ennek ellenére több fővárosi parkolási társaság ügyfélszolgálati munkatársától még mindig azt a tájékoztatást kaphatják az érdeklődők telefonon, hogy az igazolásra öt munkanap áll rendelkezésükre, holott a rendelet már módosult. Aki végigböngészi a parkolási cégek honlapjait, szinte mindenhol a régebbi normaszövegű rendeletet találja meg. A parkolási cégek tehát hónapok alatt sem frissítették tájékoztatóikat, a hivatkozott joganyagot.

Ebből következően nem tudni, hányan lehetnek azok, akik az öt munkanapot lekésvén inkább befizették a pótdíj összegét, holott élhettek volna az igazolás lehetőségével. Nem veszett el azonban azoknak a pénze sem, akiket 2015. november 16. után pótdíjaztak, és igazolni tudják parkolásuk szabályosságát. A jelenleg hatályos rendeletben ugyanis nincs határidő az igazolás bemutatására! Erre tehát 5, de akár 10-100 nappal később is sor kerülhet, elévülési időn belül (1 év). Ebben az esetben a parkolási társaságnak vissza kell fizetnie az alap- vagy emelt összegű, már megfizetett pótdíj összegét az azt igénylő autós számára. Feltéve, hogy a szabályszerű várakozását utólag igazolni tudja.

Meg kell jegyezni, hogy nem minden típusú szabálytalan parkolásnál élhet ezzel a kedvezménnyel a parkoló autós, hanem csak a rendeletben megszabott három esetben: szabálytalanul elhelyezett parkolójegy esetén, szabálytalanul kirakott mozgáskorlátozott parkolási igazolvány, és végül az ellenőrzéshez képest öt percen belüli jegyváltás esetében.