Munka nélkül – nagyobb biztonságban

Megjelent a Biztosítárs magazinban
 

A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben és a várható jövő évi elbocsátások kapcsán érdemes számba venni azokat a biztosítási lehetőségeket, melyek segíthetnek egy ilyen nehéz szituációban. 

Egyes jogvédelmi biztosítások keretein belül a biztosított és családja munkaviszonyból származó jogi érdekeit képviselheti a biztosító, pl. elmaradt munkabérek, jogellenes felmondás esetén. Érdemes megismerkedni egy új biztosítási formával. Is. Ha munkanélkülivé, vagy keresőképtelenné válunk, az egyébként igényelhető szociális juttatásokon, táppénzen, ill. a segély összegén felül is tehetünk anyagi biztonságunkért, úgy, hogy egy biztosítást kötünk, amely havi befizetéseinkért cserébe előre meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt számunkra.

Korábban csak hitelhez kapcsolódó biztosítás keretében volt mód rá, hogy munkanélküli biztosítást kössünk. A szabad felhasználású munkanélküli biztosítás – más néven jövedelemkiesés-biztosítás – megkötésére idén május óta van lehetőség, azonban csak bizonyos személyi feltételek fennállása esetén van lehetőségünk szerződni. Ahhoz, hogy biztosítottá válhassunk, az kell, hogy 22-55 életkorú, magyarországi lakhellyel rendelkező, a Munka törvénykönyve hatálya alá határozatlan munkaviszonnyal rendelkező foglalkoztatottak legyünk, aki jelenlegi munkáltatójánál minimum egy éve, és legalább heti 30 órában áll alkalmazásban. Nem mindegy, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezünk, és hogy hol lakunk. Ezen túlmenően nem köthetünk biztosítást, ha felmondás, illetve próbaidő alatt állunk, ha nyugdíjasok vagyunk, ha munkáltatónk a biztosítás tervezett megkötésekor már jelentett be alkalmazotti létszámcsökkentést, illetve, ha gyest, gyedet, gyet-et, terhességi-gyermekágyi, vagy gyermeknevelési támogatást kapunk. Ugyanígy nem köthetünk szerződést, ha munkáltatónk rokonunk, munkanélküliek vagyunk, vagy határozott munkaszerződés keretében foglalkoztatnak munkahelyünkön.

A térítés szempontjából külön kell választani azt az esetet, ha munkanélkülivé, illetve ha keresőképtelenné (betegállomány) válunk. Munkanélküliség esetén a biztosító legfeljebb kilenc hónapra fizet: szerződéskor a biztosított választja meg a részére történő térítés összegét, amely összeg azonban 40.000 és 120.000 Ft között kell, hogy legyen, és nem lehet nagyobb, mint a nettó havi fizetésünk 80 %-a. Keresőképtelenség esetén – tehát amikor táppénzre válunk jogosulttá – a havi kifizetés a munkanélküli térítésként meghatározott összeg fele, és legfeljebb 12 hónapra fizet a biztosító. A biztosítás által kapott kifizetést szabadon felhasználhatjuk, és a munkanélküliség esetén kapott, illetve a táppénz mellé kapjuk. A kifizetést a keresőképtelenség bekövetkezésétől számított egy hónapon belül folyósítja a biztosító részünkre.

A biztosítási díj összege függ a lakóhelyünktől, az iskolai végzettségtől, és a biztosítási összegtől is. Felsőfokú végzettséggel rendelkezve kevesebbet, míg szakmunkás végzettséggel többet kell fizetni, és vidékiek esetében is nagyobb a díj összege, mint egy budapesti személy esetén. Kedvezményre jogosult továbbá, aki a biztosítás megkötését megelőző öt évben nem volt regisztrált munkanélküli. Az életkornak nincs jelentőssége a biztosítási díjra, ugyanakkor éppen a legveszélyeztetettebb, 55 év feletti korosztály sajnos ki van zárva a biztosítás megkötésére jogosultak köréből. Hazánkban eddig jellemzően felsőfokú végzettségűek, azon belül is nők kötötték meg a tárgyalt biztosítást.

A fentebb ismertetettek alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy egy viszonylag alacsony, könnyen vállalható havi befizetés lehetővé teszi, hogy e a fentebb tárgyalt szűkösebb pénzügyi helyzetünkben egy cseppet sem elhanyagolható összegű pénzbeli támogatáshoz juthatunk, melynek köszönhetően kisebb megterhelést jelenthet számunkra mindennapi kiadásaink, esetleges hiteltartozásunk, közüzemi számláink kifizetése, és ezen támogatás akár a munkaerőpiacra való visszajutás lehetőségét is növeli számunkra.