Mezőgazdasági idénymunka szabályosan

Egy faág sok levéllel.

Az ősz sok munkát tartogat a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások számára. Mivel a munka idény jellegű, a munkások is csak idény jelleggel tevékenykednek a földeken, és végzik a szürettel, vagy almaszedéssel kapcsolatos teendőket.

A hatóságok azonban kiemelten ellenőrzik, hogy ezek az idénymunkások is rendezett körülmények között végezzenek munkát, úgy hogy nem feketén kapják a fizetésüket. Amennyiben a hatóság fekete munkásokat talál a földeken, akár milliós bírságokat is kiszabhat. Erre a helyzetre jelent megoldást az egyszerűsített foglalkoztatás intézménye, melyet a 2010. évi LXXV. törvény szabályoz.

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Idénymunka esetén azonos felek között a munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot, alkalmi munka esetén pedig a munkáltató és a munkavállaló között a munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári nap, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári nap, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári nap lehet.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás történhet szóbeli megállapodással, vagy egy erre rendszeresített egyszerűsített munkaszerződéssel írásban. Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik, amelyet a munkavégzés megkezdése előtt meg kell tenni. A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint -elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. Telefonos bejelentés csak az ügyfélkapus regisztráció után történhet. A bejelentés papíron, postai úton, személyesen történő bejelentésére nincs lehetőség.

A munkáltatók számára azért nagyon kedvező ez a foglalkoztatási forma, mivel igen csekély közterhet kell fizetni a munkavállalók után. Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke mezőgazdasági idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint. A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesítenie. Fontos tudni, hogy a munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel a munkavállalónak csak akkor kell feltűntetnie a személyi jövedelemadó bevallásán, ha az ebből származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget, azaz a foglalkoztatás napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát. 2013. évben ez a legkisebb napibér 4510 forint/nap.