Mentőautó a forgalomban

Mentőautóval bármikor, bárki szembe találhatja magát, aki vezet, avagy akár csak gyalogosként vesz részt a forgalomban. A legtöbb sofőr, ha meghallja a szirénát egyből fokozott óvatosságot tanúsít, lassít és figyeli, hogy honnan érkezik a megkülönböztető jelzést használó gépjármű. Ez egy rendkívül helyes, ám az adott helyzetben elképzelhető, hogy korántsem elégséges magatartás. Jelen cikkünk célja, hogy néhány, gyakran felmerülő kérdésre választ adjunk ezen járművekre vonatkozó szabályokról.

A szirénát és a kék-piros villogót csak egyszerre használhatja a mentőautót vezető sofőr?

Nem, ilyen jellegű jogszabályi kötelezettség nincs. A megkülönböztető fény- és hangjelzést a vezető akkor használhatja, ha feladat sürgős ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kíséretük biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik. Abban az esetben, ha e két jelzést együttesen használja a mentőautó sofőrje, úgy a közúti jelzéseket, továbbá a KRESZ járműközlekedésre vonatkozó általános szabályait figyelmen kívül hagyhatja. Ezen szabályok például az előzésre, elindulásra, bekanyarodásra, kitérésre, sebességre, irányváltoztatásra vonatkozó szabályok. E széleskörű mentesülésnek ugyanakkor fentétele, hogy a vezető magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetheti, és meg kell győződnie arról, hogy a közlekedés többi résztvevője az akadálytalan továbbhaladást lehetővé tette számára.

Ha vezető csak a fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, feltéve, hogy magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

A mentőautónak mindig elsőbbsége van?

Igen, amennyiben a megkülönböztető jelzéseket használja a vezető. A forgalom többi résztvevőjének minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adnia a mentőautó számára, és akadálytalan továbbhaladását félrehúzódással lehetővé kell tenni. Amennyiben az adott közlekedési szituáció úgy kívánja, a többi járművezetőnek akár megállással is elő kell segítenie a mentőautó haladását.

A megkülönböztető jelzést használó mentőautót meg lehet előzni?

Nem, ez minden járművezetőnek tilos. Sőt, a megkülönböztető jelzést használó járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad. A mentőautó mögött a követési távolságot pedig úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

A mentőautó megállhat tilosban?

Igen, a KRESZ számára ezt lehetővé teszi, a megkülönböztető fényjelzést azonban ebben az esetben használnia kell a jármű vezetőjének. Hangjelzést azonban álló gépjárművön nem szabad működtetni.

A gyalogosoknak elsőbbséget kell adniuk a mentőautóknak gyalogátkelőhelyen?

A KRESZ tartalmaz rendelkezéseket a gyalogosokra is, nem csak a járművet vezetőkre. Ezen szabályok alapján a gyalogosoknak a kijelölt gyalogátkelőhelyeken nincs elsőbbségük a megkülönböztető jelzést használó gépjárművekkel, így a mentőautóval szemben sem.