Mégsem lép hatályba az új Ptk.

Egy bírói kalapács négy törvénykönyv előtt.

Öt nappal az új Ptk. hatálybalépése előtt utólagos normakontroll keretében megsemmisítette az Alkotmánybíróság az új Ptk. hatályba lépésének időpontját megállapító jogszabályt (Ptké.).

Az Alkotmánybíróság határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a jogbiztonság követelménye azt a kötelezettséget hárítja a jogalkotóra, hogy a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatároznia, hogy kellő idő maradjon
– a jogszabály szövegének megismerésére,
– a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez,
– a jogszabállyal érintett szervek és személyek számára annak eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez.Egyrészt vizsgálnia kellett az Alkotmánybíróságnak azt, hogy a jogszabály hatályba léptetése valóban a felkészülési idő hiányát eredményezte-e. Másrészt – mivel az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint önmagában a felkészülési idő hiánya nem elegendő az alkotmányellenesség megállapításához – vizsgálnia kellett azt is, hogy az adott esetben megállapítható-e a felkészülési idő elmaradása miatt a jogbiztonság súlyos sérelme, illetőleg veszélyeztetése.Az új Ptk. hatálybalépéséhez szükséges rendelkezések gyűjteménye a Ptké, amely az új Ptk. Első és Második Könyve május elsejétől történő hatályba léptetéséről rendelkezett. Az új Ptk. többi része – a 3-4-5-6. és 7. könyv – 2011. január 1-jén lépett volna hatályba a Ptké. szerint.E kétlépcsős hatálybaléptetés jogszabályok tömegének módosítási szükségletét, és a hatályos, bizonyos rendelkezéseiben szintén módosított régi Ptk., valamint az új Ptk. első két könyvének együttes alkalmazását követelte volna meg. A laikusoknak és a jogalkalmazóknak néhány hónapon belül kétszer is terjedelmes jogszabály-változásra kellett volna felkészülniük.A kellő felkészülési időt az általános, alapvető életviszonyokat érintő, azokat megreformálni kívánó, és az egész jogrendszert érintő törvénykönyv hatálybalépésénél kellett vizsgálnia az alkotmánybíráknak.Az Ab arra hívta fel a figyelmet, egy átfogó változást tartalmazó törvénycsomag esetén mind a jogalkalmazó hatóságok, mind a jogi szabályozással érintetteknek több időre van szükségük a jogszabály áttanulmányozásához, és a felkészüléshez a jogalkalmazásra és az önkéntes jogkövetésre. A testület határozata kitér arra is, hogy a kódex első két könyvének az alkalmazására való felkészüléshez a törvényhozó által biztosított hatvannapos időtartam kirívóan rövid, amely a jogbiztonságot súlyosan veszélyezteti.Fentiek eredményeként az új Ptk. hatályba lépésének időpontja egyelőre bizonytalan.