Ki mit talál, övé?

Egy kéz a földről felvesz egy talált pénztárcát.

Kisebb nagyobb értékkel bíró tárgyakat, bankjegyet szinte mindenki talált már életében.   Ennél bizonyosan kevesebben tudják, hogy pontosan mi a teendőjük ilyenkor, illetve mikor tekinthetik sajátjuknak a talált tárgyat. Nézzük hát, hogyan rendelkeznek a szabályok.

Azt, hogy mi a teendő akkor, ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál, a Polgári Törvénykönyv rendezi, mégpedig a tulajdonszerzési formák között. Alapvetően tehát a talált dolgon tulajdonjogot lehet szerezni, azonban ehhez néhány előfeltételnek teljesülnie kell.

Először is meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az eredeti tulajdonos a dolgot visszakapja. Ez még elég általános fogalmazás, de a jogszabály kiegészíti azzal, hogy a találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. Ha végső soron tehát nem tudjuk megállapítani, ki lehet jogosult a talált dolog átvételére, a jegyzőnél kell leadnunk a tárgyat, aki három hónapig őrzi, ha nem tudja megállapítani, ki jogosult a tárgy átvételére.

A három hónap eredménytelen elteltével a talált tárgyat ki kell adni a találónak, aki ekkor még nem szerez rajta tulajdonjogot,  de azt állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.

Amennyiben a találástól számított egy évig a talált dolog tulajdonosa nem jelentkezik érte, a tulajdonjog átszáll a találóra.

Némileg más a helyzet, ha a találás  közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, vagy közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén (tömegközlekedési eszközön) történik. Ez esetben a dolgot az üzemeltető alkalmazottjának kell haladéktalanul átadni, és ebben az esetben a találó nem szerezhet tulajdonjogot a talált dolgon.

Mindkét esetre igaz azonban, hogy ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa.

A fenti eljárás nem minden esetben tűnik ésszerűnek, azonban mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy aki találás esetében nem a fenti szabályok szerint jár el, bizonyos körülmények között bűncselekményt követ el. A Büntető Törvénykönyv 378. §. (Jogtalan elsajátítás) alapján ugyanis aki  a talált idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc napon belül a hatóságnak vagy annak, aki elvesztette, nem adja át, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.