Ki a szabadba

Megjelent a Biztosítárs magazinban
 

A hóolvadás nemcsak a tavasz, hanem a kerti-, ház körüli munkák kezdetét is jelenti. 

Ezek során "mindenkit érhet baleset", ezért érdemes tisztában lenni a balesetbiztosítási lehetőségekkel. Mire figyeljünk? Mikor nem fizet a biztosító? Miért éri meg felelősségbiztosítást kötni?

Balesetbiztosítást ma már kaphatunk bankkártyánkhoz, lakáshitelhez vagy otthonbiztosításhoz kapcsolódva, leginkább pedig az életbiztosításunk egyik elemeként. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) adatai szerint klasszikus balesetbiztosításból tavaly év végén mintegy 850 ezer, míg életbiztosításból – beleértve a megtakarítással kombinált termékeket is – több mint 3 millió élő szerződés volt. A balesetbiztosítási piac önmagában is több mint 11,5 milliárd Ft bevételt jelentett 2009 utolsó negyedévében. Életbiztosításból – amelyek legtöbbször széles körű balesetbiztosítást is tartalmaznak – igen sok fajta létezik, a hosszúlejáratú hitelek jelentős részét gyakran biztosításokkal együtt, azzal kombinálva értékesítik, de a biztosítási termék sokszor többet nyújt a puszta hitelfedezeti biztosításnál. Széles körben elterjedt a vegyes – kockázati (haláleseti) és megtakarítási (elérési) elemet is tartalmazó – életbiztosítások kombinálása jelzáloghitelekkel, amelyekkel gyakran összekapcsolódnak a befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítások is.

Balesete esetén
Szándékosság, gondosság, kizárások: ezek a fogalmak mindenféle biztosítás esetén kulcsfontosságúak, sok kellemtelenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha minden esetben tisztázzuk a pontos jelentésüket. Balesetnek tulajdonképpen azokat a váratlan eseményeket nevezzük, amelyek egy – a biztosított vagy kedvezményezettje részéről – nem szándékos, külső behatás következtében a biztosított könnyebb vagy maradandó, esetleg halállal járó sérülését eredményezik. Amennyiben a szándékoltság megállapítható (például öngyilkosságról van szó), a biztosítási összeg kifizetésre nem lehet számítani. A kifizetés abban az esetben is kérdéses lehet, ha a biztosított nem az elvárható gondossággal járt el a baleset elkerülése, illetve a kár enyhítése érdekében. Nem felesleges áttanulmányozni a biztosító által felsorolt kizárt kockázatokat sem, amelyek fennállása esetén a biztosító nem fizet. Ilyen lehet például, ha a baleset a biztosított alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek miatti lényeges korlátozottsága, esetleg jogellenes, súlyosan gondatlan magatartása miatt következik be.

Bejelentés
A balesetet a biztosítónak természetesen minden esetben be kell jelenteni, ez elengedhetetlen a kifizetéshez. A biztosítási kötvény részletesen szabályozza, hogy a kifizetés érdekében milyen okiratokat kell a biztosítóhoz benyújtani. A biztosítók többnyire – értelemszerűen – megkövetelik a biztosított személyazonosságának bizonyítását (személyi igazolvánnyal vagy anyakönyvi kivonattal), a kötvény bemutatását, a díjfizetést igazoló nyugta benyújtását, valamint a balesettel összefüggő minden irat – például rendőrségi jegyzőkönyv, orvosi látlelet – megküldését, valamint a biztosított halála esetén a halotti anyakönyvi kivonatot is. Ezeknek az iratoknak naprakésznek kell lenniük, mert az ügyintézés elhúzódását okozhatja péládul, ha a biztosított – vagy kedvezményezett – nem jelzi biztosítójának a szerződéskötés óta bekövetkezett változásokat, például a névváltozást.

Nem Jolly Joker
Az élet- vagy balesetbiztosítások nem jelent minden kockázatra kiterjedő védelmet. Nem váltható ki velük például az utazási vagy télisport-biztosítás, amelyek a szokásosnál nagyobb és sokrétűbb kockázatokat is tartalmaznak. A legtöbb félreértést talán éppen ez okozza – mondta el lapunk kérdésére dr. Burján Zsuzsanna , a DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt. szakértője, számos cikkünk szerzője. Nem minden biztosított van tisztában ugyanis azzal, hogy mire nem terjed ki a már meglévő biztosítása. (A PSZÁF-hoz beérkezett panaszoknak ezzel együtt mindössze 2,8%- a, szám szerint tizenhét vonatkozott a klasszikus balesetbiztosításokra, 12,6% – összesen hetvenhat – a befektetésekkel kombinált életbiztosításokra és 8,8%-nyi – ötvenhat bejelentés – pedig a hagyományos életbiztosításokra 2009 harmadik negyedévében.)

Felelősen a baleset ellen
Önmagában még ritkább termék a hazai piacon a klasszikus felelősségbiztosítás. Tavaly év végén összesen 90 660 élő szerződés volt, de ez a termékcsalád is több mint 17 milliárd Ft díjbevételt hozott a biztosítóknak 2009 utolsó negyedévében. Egyfajta felelősségbiztosítást az otthonbiztosítások is tartalmaznak, de az általános felelősségbiztosítás többlet védelmet jelenthet. E termékek lényege, hogy a biztosító fizet kártérítést mindazon károkért, amelyekért kötvény hiányában a biztosított fizetne a sértettnek, legyen ez egy elszabadult locsolócső okozta beázás a szomszéd házfalán vagy a kutyánk által szétrágott kerítés. Különösen hasznos lehet az olyan felelősségbiztosítás, amely kiterjed a kiadott lakásunk, nyaralónk bérlője által okozott károkra is. Emellett egyes biztosítóknál létezik kátyúzáradék az ingatlanhoz tartozó útburkolati hibák miatt gépkocsikban keletkező károkra, a haszonállataink által okozott károkra, sőt még a kerti permetezéssel a szomszédhoz átkerülő vegyszer okozta károkat is tartalmazhatja a biztosításunk. A kifizetésekhez természetesen ezeknél a termékeknél is elengedhetetlen a szándékosság kizárása és érdemes átolvasni a szerződést, milyen esetekben nem fizet a biztosító.

A bőség zavara
Zavarba ejtően sok ajánlat közül kell kiválasztanunk a számunkra leginkább megfelelőt, ezért érdemes minden esetben számba venni, hogy az egyes termékek milyen kockázatokra, esetleg szolgáltatásokra terjednek ki, ahogy az sem mellékes, mennyit fizetnek a káresemény bekövetkeztekor. Míg egy bankkártya mellé járó életbiztosítás csaknem félmillió forintot fizethet baleseti halál, illetve rokkantság esetén – természetes halál esetén ennek töredékét -, addig egy komolyabb baleset- vagy életbiztosítás már kiterjedhet baleset miatt szükséges műtéti térítésre, kórházi napidíjra, továbbá a kieső jövedelmet valamelyest pótoló baleseti napidíjra is. Egyes biztosítók jelentősen – 5-30%-kal – megnövelik a kifizetett összeget a hűséges ügyfeleiknek vagy például a kisgyermekeseknek. Az ügyfeleknek tehát érdemes több ajánlatot összevetve kiválasztani a számukra megfelelő terméket, ehhez Binder István, a PSZÁ F szóvivője szerint komoly segítséget jelenthetnek a felügyelet honlapján elérhető terméktáblák, amelyek tartalmazzák az egyes biztosítók termékeinek főbb jellemzőit.