Késik a vonatom – mire tarthatok igényt?

A vonattal közlekedők nagy része bizonyára számtalan viccet ismer fejből legnagyobb vasúttársaságunk pontosságával kapcsolatosan. Az ősz beköszöntével egyre többen választják iskolába, munkába történő bejutáshoz és hazautazáshoz a menetrendszerinti vonatközlekedést. Egy-egy jelentősebb késés, járatkimaradás esetén pedig felmerül a kérdés, hogy az utasoknak ezekben az esetekben pontosan mihez is van joguk.

A kérdésre az igencsak részletes választ a vonattársaság Üzletszabályzata tartalmazza.  

Legelőször fontos azt tisztázni, hogy egyáltalán mi az, amit késésnek, vagy járatkimaradásnak tekinthetünk. Az Üzletszabályzat értelmében ugyanis nem minősül járatkimaradásnak vagy késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a vasúti társaság oly módon gondoskodott, vagy arra más vonattal lehetőség volt úgy, hogy az utas vonatkimaradás esetében 180 percet, a vonat késése esetén 30 percet meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Késésnek tehát csak a 30 percet meghaladó késések minősülnek. Járatkimaradásról pedig akkor beszélhetünk, hogyha 180 perccel később érkeztünk meg a célállomásra, mint terveztük.

Késés, illetve járatkiesés esetén az utasoknak jogukban áll igazolást kérni a késésről, kimaradásról, valamint az azt okozó akadály tényéről és időtartamáról. Az igazolást a vasútállomás ügyeletes alkalmazottja, a vonaton pedig a jegyvizsgáló adja ki.

Elképzelhető, hogy a késést vagy a járatkimaradást valamilyen forgalmi akadály okozza.

Ebben az esetben az utas választhat, hogy kívánja-e folytatni utazását, avagy nem.

Amennyiben úgy dönt, hogy utazását folytatni kívánja, az utas – a különbözet megfizetése nélkül – magasabb menetdíjú szolgáltatást (vonatnemet, kocsiosztályt) is igénybe vehet. Abban az esetben, hogyha az utazását nem kívánja továbbfolytatni a menetjegyén szereplő célállomásra, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Utazását az akadály helyén megszakíthatja

 Ha az utas későbbi vonattal vagy más útvonalon közlekedő vonattal kívánja utazását a célállomásig folytatni, a vasúti társaság a menetjegy érvénytartamát meghosszabbítja, illetőleg a menetjegyet a hosszabb útvonal igénybevételére érvényesíti. A menetjegy érvénytartamának meghosszabbítását, illetve hosszabb útvonalra történő érvényesítését a vasútállomás ügyeletes alkalmazottja, illetve a vonaton a jegyvizsgáló végzi.

Lemondhat a továbbutazásról

Ha a forgalmi akadály miatt az utas az utazását befejezi, a vasúti társaság az utasnak kezelési költség felszámítása nélkül visszafizeti a megfizetett és a ténylegesen megtett útra eső menetdíj különbözetét, azaz a menetdíjnak arra a távolságra eső részét, amelyet az utas a forgalmi akadály miatt leutazni nem tudott. A forgalmi akadályról a vasúti társaság ügyeletes alkalmazottja vagy a vonat jegyvizsgálója állít ki igazolást, illetve záradékolja az utas menetjegyét. A visszatérítés feltétele, hogy a forgalmi akadályról az utas a vasúti társaság ügyeletes alkalmazottja vagy a vonat jegyvizsgálója által kiállított igazolással (illetve záradékolt menetjeggyel) rendelkezzen.

Kívánságára a vasúti társaság az indulási állomásra visszaszállítja

A vasúti társaság köteles az indulási állomásra visszautazni kívánó utast kézipoggyászával együtt az eredeti vagy más útirányon, az eredeti vagy más tömegközlekedési eszközzel az indulási állomásra térítésmentesen visszaszállítani. Ebben az esetben az utas a teljes fizetett összeg visszatérítését kérheti, ha:

1) a vasúti társaság által kijelölt első alkalmas vonattal visszatér kiindulási állomására, és

2) a visszautazáshoz igénybeveendő vonat számát, útirányát, viszonylatát a vasúti társaság a menetjegy mellé kiadott igazoláson feltünteti (a vasúti társaság szükség szerint gondoskodik a menetjegy érvénytartamának meghosszabbításáról), továbbá

3) a kiindulási állomáson a vonat megérkezésétől számított 30 percen belül az utas a vasútállomáson szolgálatot teljesítő ügyeletes alkalmazottal vagy visszaérkezéskor a vonat jegyvizsgálójával igazoltatja, hogy a megjelölt vonattal visszaérkezett.

Fontos, hogy ha az utas vonat helyett saját elhatározásából más közlekedési eszközt (például  taxit vagy bérelt gépkocsit) vett igénybe, a vasúti társaság főszabály szerint nem téríti meg részére a más közlekedési eszközzel megtett utazás díját.

Átalány-kártérítésre csak a feláras szolgáltatásokat igénybe vevő utasok számíthatnak.

Ők 30 – 119 perc késéssel történő érkezés esetén a menetjegy árának 25%-ára; míg 120 perc vagy annál nagyobb késéssel történő érkezés esetén a menetjegy árának 50%-ának átalány-kártérítésként történő megfizetését kérhetik.

Kártérítési igénnyel akkor léphet fel az utas a vasúttársasággal szemben, hogyha az utas bizonyítani tudja, hogy a vasúttársaság megszegte a közöttük fennálló szerződést, és ebből az utasnak bizonyíthatóan, összegszerűen kimutatható kára keletkezik. A vasúttársaság azonban Üzletszabályzatban egyértelműen rögzíti, kártérítési felelősséget csak a feláras szolgáltatások esetén vállal.

A kártérítési igényt a vasúti társaság Ügyfélszolgálatának címezve, a vasúti társaság bármely szervezeti egységéhez be lehet nyújtani. A kártérítési igénynek tartalmaznia kell a káresemény részletes leírását oly módon, hogy a káresemény és a kár bekövetkezése közötti okozati összefüggés lehetőség szerint megállapítható legyen, a bekövetkezett kár leírását, valamint annak összegét.

A kártérítési igényhez csatolni kell az utas eredeti menetjegyét, felár-bizonylatát, valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat. A vasúttársaság ugyanakkor mentesül a felelősség alól, ha a késés a vasúti üzemmel össze nem függő körülmények miatt következett be, amelyeket a vasúti társaság az adott körülmények között elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelyek következményeit nem háríthatta el, valamint az utas mulasztása esetén.

A fentiek alapján tehát ha a késés vagy a járatkimaradás miatt meghatározott időn túl érkezünk meg célállomásunkra, úgy sokkal több lehetőség áll rendelkezésünkre, mint elsőre gondolnánk.

A legfontosabb, hogy minden esetben őrizzük meg hidegvérünket és a körülményeket feltétlenül rögzíttessük a vasúttársaság alkalmazottjaival, a későbbiekben ugyanis erre minden bizonnyal szükségünk lehet.