Nagyra nőtt a fa a kertben? A fakivágásra vonatkozó jogi háttér

Sok oka lehet, hogy egy fát végső esetben ki kell vágni, azonban lehet, hogy nem gondolná, de erre vonatkozóan is szigorú szabályokat fogalmaznak meg a jogszabályok. Bejegyzésünkben körbejárjuk, hogy mik a főbb rendelkezések a ház előtt, közterületen álló, illetve a magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezkedő fa kivágása esetén.

Ha a ház előtti fák szomorú sorsa a kivágás, először is meg kell vizsgálni, hogy a fa már a közterületen áll-e, vagy esetleg még a magántulajdonban álló ingatlanon nőtt. A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyzőnek engedélyeznie kell. Ez tehát azt jelenti, hogy ha a kerítés előtti, közterületen álló fa veszélyezteti a házat, vagy más okból indokolt a kivágása, a megfelelő formanyomtatványon engedélyeztetési kérelmet kell előterjeszteni a jegyző részére. Ezzel egyidejűleg 3000,- forint illetéket is teljesíteni kell.

Az engedélyeztetésen túl pedig előírja a vonatkozó jogszabály, hogy a közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő egy éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a fa pótlása a földrészlet adottságai miatt nem teljesíthető. Ebben az esetben a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell a pótlást teljesíteni. Ha ilyet a jegyző bizonyos okokból kijelölni nem tud, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

A tulajdonjog tartalmából fakadóan a magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezkedő fák kivágásáról főszabály szerint a tulajdonos dönthet. Fontos azonban, hogy ezt a döntési jogosultságot az illetékes önkormányzat vonatkozó rendeletei korlátozhatják, amely fakivágással összefüggésben igen gyakori.

Ennek értelmében tehát a saját tulajdonban álló fa kivágása előtt mindenképp ajánlott ellenőrizni a helyi rendeleteket. Ugyanis sok fővárosi kerületben, de országszerte is sok önkormányzat szintén engedélykötelessé teszi a saját tulajdonú fák kivágását is.