Jegesedés miatti balesetek

Mindig kritikus kérdés az, hogy a járdák, tömegközlekedés megállóinak jégmentesítése vajon kinek a feladata, és ha esetleg ott baleset következik be, akkor az abból eredő igény a károsult miként érvényesítheti. Ezekre a szezonális kérdésekre adjuk meg a válaszokat.

Ha bekövetkezik egy ilyen baleset, akkor az igény elsősorban azzal szemben érvényesíthető, aki az érintett járda, megállóhely kezelésért felelős.

Általánoságban megállapítható, hogy a tömegközlekedési megállóhelyek fenntartása a közlekedési vállalat feladatkörébe tartozik. Az utak takarítása az egyes önkormányzatok feladata, a járdák tisztítása pedig akár az érintett társasházak felelőssége is lehet. A szabályozás azonban igen sokrétű és egyáltalán nem egyértelmű. Éppen ezért célszerű a kárigény bejelentését az önkormányzatoknál kezdeni. Ha pedig megállóban történt a baleset, akkor pedig azt a tömegközlekedési vállalatnál megtenni. Ezt minden esetben a lehető legrövidebb időn belül javasolt és írásban, igazolható módon megtenni.

Sajnos, mint a legtöbb igény érvényesítésekor a károsultnak kell bizonyítania a baleset körülményeit, azt, hogy milyen jogellenes magatartásra vezethető vissza (pl. tükörjég volt a járdán és semmi jelen nem volt annak, hogy azt felszórták volna) és, hogy neki ebből eredően milyen kára keletkezett. Mindezek bizonyítására alkalmas bizonyítási eszköz a tanúnyilatkozat és a fotó is. Ezért lényeges, hogy amennyiben a baleset időpontjában és helyszínén megoldható, akkor célszerű tanúk nyilatkozatát beszerezni, egyben akár mobiltelefonnal az érintett helyszínről felvételt készíteni. Ha valamilyen sérülést szenvedett el a károsult, akkor ennek igazolására szolgál az orvosi dokumentáció. A kárigény összegszerűsítése azonban már összetettebb kérdés. Ugyanis itt szóba jöhet például egy aktív munkavállaló vonatkozásában a fekvőbeteg ellátás (például fekvőgipsz, vagy kórházi kezelés) miatt, a munkabére és a táppénz összege közötti különbözeti összeg érvényesítése, vagy egyéb, más kár. Ha súlyos, hosszú gyógytartamú, esetleg maradandó sérülés következik be, akkor az sem kizárt, hogy sérelemdíjat követeljen a károsult.