Internetes vásárlás szabályai I.

Egy fiatal nő, a padlón hason fekve, a laptopja előtt, felemel egy bankkártyát.

Az ünnepek közeledtével, illetve az egyes üzletek webshop-ja által kínált akcióknak köszönhetően egyre inkább emelkedik azoknak a vásárlásoknak a száma, ahol az eladó cég és a vevő nincs egyszerre, fizikailag jelen, hanem egymás távollétében állapodnak meg a feltételekben. Ez közel sem azonos azzal, amikor az ember bemegy egy üzletbe és megnézi, megtapogatja, felpróbálja, vagy épp megszagolja az általa kiszemelt terméket. Épp ezért speciális szabályok vonatkoznak a távollevők között létrejövő szerződésekre.

Azok a fogyasztói szerződések tekinthetjük ilyen, ún. távollévők között létrejött megállapodásoknak, melyeket a termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.  Ilyen eszköz lehet egy nyomtatvány, szabványlevél, a hirdetéshez csatolt megrendelőlap, egy katalógus, telefonhívás vagy akár az internetes hozzáférést biztosító eszköz is.

Tudnunk kell azonban, mint mindenhol, itt is vannak kivételek. Ezeket maga a jogszabály rögzíti. Nem alkalmazhatóak emiatt ezek a speciális előírások valamennyi olyan megállapodásra, mely a fenti körbe tartozik, így többek között az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékeknek a fogyasztó lakóhelyére, munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására sem.

A legtöbb távollévők között kötött szerződés esetében azonban különösen hangsúlyos a megállapodást megelőző tájékoztatás. Ennek mindig világosnak, közérthetőnek kell lennie és ki kell terjednie többek között

  • az adott termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira,
  • a vállalkozás fontosabb adataira,
  • a termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére,
  • arra, hogy a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie (hacsak azt a vállalkozás át nem vállalja),
  • az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatok, valamint a jótállás fennállására és annak feltételeire,
  • a fogyasztót megillető felmondási és elállási jogra, illetve annak korlátaira,
  • a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartalmára,
  • a békéltető testülethez fordulás lehetőségére, az illetékes testület nevére és címére is.

Jó, ha tudjuk, hogy ha a vállalkozás nem tesz eleget valamennyi járulékos költségre vagy épp a visszaküldéssel járó költség viselésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó nem köteles megfizetni ezeket a kiadásokat.

Figyeljünk továbbá arra is, hogy a jogszabályban rögzítettektől a fogyasztó javára el lehet térni, mely lehetőséggel sok szolgáltató, eladó él is. Épp ezért mindig tanácsos tájékozódni az adott bolt által alkalmazott egyedi feltételekről is.

A távollévők között kötött szerződések esetében a fentiek mellett talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy a fogyasztót mikor is illeti meg az elállás vagy a felmondás joga. Erre következő írásunkban térünk ki részletesen.