Így váltsunk kötelezőt…

Több csekken van egy slusszkulcs.

Most, hogy a biztosítók közzétették a hamarosan érvénybe lépő kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó díjszabásukat, kezdődhet a számolás: menjünk, vagy maradjunk? Váltsunk biztosítót, vagy tartsunk ki a mostani mellett? Válthatunk egyáltalán? Ha a választás mellett tesszük le a voksunkat, az alábbiakra mindenképp legyünk figyelemmel.

Ahhoz, hogy biztosítót tudjunk váltani, meg kell szüntetnünk a már meglévő gépjármű-felelősségbiztosításunkat. A biztosítási szerződést a szerződő felek bármelyike – vagyis mi és a biztosító is – jogosult a biztosítási időszak utolsó napjával (biztosítási évfordulóval) megszüntetni. A felmondásnak legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően kell a másik félhez megérkeznie. A felmondást indokolni nem kell.

Ha mi kezdeményezzük a felmondást, azt mindenképp írásban közöljük a biztosítóval: akár postai úton, akár személyesen adjuk át az ügyfélszolgálatán. Postai feladásnál és személyes átadásnál egyaránt figyeljünk arra, hogy a feladás/átadás tényét a későbbiekben is igazolni tudjuk.

A biztosítási időszakon belül – a törvényben meghatározott eseteken túl – a szerződés csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg. Ezért ha a szerződést biztosítási évfordulóra felmondani nem tudjuk, de váltani szeretnénk, a szerződés megszüntetéséhez meg kell szereznünk a biztosító hozzájárulását is.

Abban az esetben, ha a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunkat jogszerűen – akár felmondás, akár a biztosítóval való megegyezés útján – nem szüntetjük meg, az tovább fog élni akkor is, ha nem fizetjük be határidőre a következő esedékes díjat.

Semmiképp sem szabad abban bíznunk, hogy a korábbi szerződésünk a díj nemfizetése miatt automatikusan megszűnik és lehetőségünk lesz egy új, számunkra kedvezőbb biztosítás megkötésére. Azoknak, akik eszerint a feltételezés szerint járnak el, sajnos rossz hírünk van: igaz ugyan, hogy a már élő szerződés a díj nem fizetése miatt meg fog szűnni, az üzemben tartó azonban a megszűnést követően ilyenkor köteles annál a biztosítónál új szerződést kötni – az újrakötött szerződés kockázatviselési kezdetének időpontjában alkalmazandó díjtarifa alapján -, ahol a szerződés a díj nem fizetés miatt megszűnt. Ebben az esetben tehát nem élhet az autós a biztosító váltás lehetőségével.  

Fontos továbbá, hogy ugyanarra a biztosítási időszakra vagy ugyanazon biztosítási időszak egy részére kötött minden további biztosítási szerződés érvénytelen. Első lépésben tehát a már meglévő szerződésünk megszüntetése érdekében kell eljárnunk.

Ha a régi szerződésünket megszüntettük, nincs is más dolgunk, mint kiválasztani a számunkra legkedvezőbb ajánlatot és felvenni a kapcsolatot a biztosítóval. Az új szerződés megkötésekor ne feledkezzünk meg tájékoztatási kötelezettségünkről, melynek értemében minden, a biztosítás elvállalás szempontjából lényeges körülményt közölnünk kell a választott biztosítóval.

Mint minden más esetben, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésénél is nagyon fontos, hogy jogszerűen járjunk el: jogaink és kötelezettségeink ismeretében tegyük meg az szükséges nyilatkozatokat függetlenül attól, hogy azzal épp a már meglévő szerződésünket szüntetjük meg, vagy a leendőre teszünk ajánlatot. Legyünk körültekintőek, hiszen ezzel számtalan konfliktust előzhetünk meg.