Útra fel!

Egy púpú teve első lábait leengedve egy homokos tengerparton.

A tavasz beköszöntével akcióba léptek az utazási irodák. Változatos kínálatot tettek közzé, melyben rengeteg előfoglalási kedvezményt biztosítanak. 

Fontos azonban szót ejteni azokról a jogszabályi előírásokról, melyeket az utazási iroda az utazási szerződések megkötésekor köteles betartani.281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján utazási szerződést írásban kell megkötni, és papíron, vagy más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. A szerződésre vonatkozóan a jogszabály kötelező tartalmi elemeket sorol fel, melyek közül fontos kiemelni, hogy a szerződésben kötelező megjelölni forintban az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat (mely tartalmazza a részvételi díjat, és az adó, illeték és egyéb kötelező terheket), valamint annak megfizetésének rendjét és módját, és a díj esetleges módosítására vonatkozó tájékoztatást.Fontos tudni, hogy az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj teljes összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.Annak érdekében, hogy utóbb ne érhessen minket meglepetés, fontos szót ejteni arról is, hogy milyen feltételek mellett van lehetősége az utazásszervezőnek a részvételi díj emelésére. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj csupán abban az esetben emelhető, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag az alábbi költségek változása esetén van lehetősége az utazási irodának:

  1. a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
  2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
  3. deviza – az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása.

 Amennyiben az emelésre a szerződés alapján lehetőség van, a díjemelés mértékének abban az esetben is arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell az utassal.Kiemelten fontos azonban, hogy az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül nem emelhető.Dr. Bezzegh Edina