A meghatalmazás, és ami mögötte van

Egy kéz aláír egy szerződést az asztalon.

A mai rohanó világban egyre kevesebb időnk van a mindennapi feladatokra. Így aztán gyakrabban kell megbíznunk mást, hogy eljárjon a nevünkben, képviseljen minket vagy valamilyen tevékenységet hajtson végre. Miután egyre több a csaló és a visszaélés, egyre szigorúbb az adatvédelem is. Nekünk is vigyáznunk kell az adatainkra, valamint a velünk kapcsolatban állók is meghatalmazással tudnak a nevünkben eljárni vagy ennek birtokában adhatnak ki adatot rólunk. A misztikus meghatalmazás persze a segítségünkre van, de hogy ezt mikor milyen formában tudjuk megírni az már egy más történet.

A meghatalmazás gyökerei a peres képviselethez nyúlnak vissza, hiszen tipikusan jogi képviselő volt az, aki először eljárt valamely személy helyett. Így aztán a meghatalmazáshoz azzal kell tisztában lennünk, hogy az érvényesség feltétele a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában létezzen, tehát mindenképpen írásban érvényes.

Természetes és jogi személy a képviselője részére olyan meghatalmazást is adhat, amely őt perek vitelére általánosságban jogosítja fel (általános meghatalmazás). Ilyen meghatalmazást nyilvántartásba vétel végett a bíróságnál kell bejelenteni. A nyilvántartásba vett általános meghatalmazás a nyilvántartást vezető bíróságnál pótolja az egyes perekre szóló külön meghatalmazást.

Közokirat, ha közjegyző által kibocsátott okiratba foglaljuk meghatalmazásunkat. Teljes bizonyító erejű magánokirat lehet, ha ügyvéd tanúsítja a meghatalmazás tényét. Ugyanakkor előbbiek természetesen pénzbe kerülnek és mi magunk is tudunk ilyet készíteni jogszerűen, ilyen a már jól ismert két tanú aláírásával ellátott dokumentum. A két tanú szerepe ilyenkor az, hogy vita esetén bizonyítsák, hogy ténylegesen az abban foglalt felek tették azt a nyilatkozatot. A későbbi jogviták elkerülésére érdemes nem csak meghatalmazás, hanem minden tanúval ellátott dokumentum esetén független személyt bevonni a tanúzásra. Későbbi jogviták esetén ők fogják alátámasztani, hogy tényleg az a két személy kötötte a meghatalmazást, aki a dokumentumban szerepel.

Fontos eleme, hogy a meghatalmazó és meghatalmazott egyértelműen beazonosítható legyen az adataival. Adjuk meg tehát a nevét, címét, személyiigazolványszámát, születési dátumát, helyét, anyja nevét.

Egyik legfontosabb elem, hogy a meghatalmazás terjedelme és tárgya egyértelműen beazonosítható legyen. Konkrétan írjuk tehát le, hogy mire bízzuk meg az illetőt, mit tehet meg pontosan hol milyen eljárás (lakógyűlés, csomag átvétele stb.).

Egyes szolgáltatók, tipikusan bankok biztosítók nagyon súlyos adatvédelmi előírásoknak kell, hogy megfeleljenek, ezért sok esetben ők nem fogadnak el más meghatalmazást, mint az általuk legyártott sablont, illetve annak kitöltését. Ha azt akarjuk, hogy nevünkben járjon el valaki ilyen típusú társaságok előtt, érdemes megnézni a cégek honlapját és az onnan letöltött formanyomtatványt kitölteni.